Кога и къде да намерите APPLiA по време на седмицата на ЕС за устойчива енергия?

Най-голямото европейско събитие за възобновяемите енергийни източници и устойчивата енергия се провежда на 19-21 юни в Брюксел, по-малко от месец след изборите за ЕС. APPLiA, представляваща индустрията за домакински уреди, ще обсъди важни теми, като например енергийното етикетиране, екодизайна и стандартизацията, и ще разчупи формата, като даде думата на младежите.

Нашият генерален директор Паоло Фалчиони ще започне с дебат в панела “Екопроектиране и енергийно етикетиране – по-добри продукти, по-малко енергия, повече устойчивост”.

19 юни 2019 | 16:00-17:30 | Европейска комисия, Берлеймонт, Валтер Халщайн

Целта на сесията ще бъде да се съберат мнения за това какво стратегическо развитие следва да преследва екодизайна и енергийното етикетиране и как да се преодолеят идентифицираните предизвикателства. Темите на дискусията ще включват, наред с другото: променящите се политики в един бързо развиващ се цифровизиран свят, подобряване на приноса към кръговата икономика, проучване на енергийната ефективност на системите в допълнение към печалбите, които се получават от самостоятелни продукти.

 

На следващия ден Михал Закревски, директор за Smrt Living и Конкурентна политика ще говори за стандарти за тестване на продукти, свързани с потребителите по време на сесията “екопроектиране и енергийни етикети: определяне на стандарти за потребителите” .

20 юни 2019 | 11:00-12:30 | Европейска комисия, Шарлеман, Маузхолт

В обсъжданията ще бъдат посочени положените понастоящем усилия за справяне с тези проблеми, какви са потребностите по отношение на преразгледаните или новите стандарти и характеристиките, които ще са нужни за да бъдат подходящи за целта в новите реалности за екопроектиране и енергийно етикетиране и да служат с цел предоставяне на значима информация на потребителите.

 

Последно, но на по значение: останете свързани  с “устойчива енергия на езика на поколението Z” за десерт.

20 юни 2019 | 9:00-12:30 | Резиденц Палас, Брюксел

Силата на цифровизацията позволява на младите хора да споделят позицията си за околната среда и да достигнат до безброй брой хора с безпрецедентна скорост. APPLiA иска да даде думата на тях и с тази цел ще покани на своя щанд няколко млади инфлуенсъри. Това ще бъде неофициален момент за обмен на свързана с устойчивата енергия информация – това, което правим, какво можем да направим, какво смятаме, че е важно да се направи – на езика на поколението Z.

 

Уверете се, че сте се регистрирали тук и кажете “Здравей”.

#EUSEW19 | #BetterLifestyles

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Окончателен доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители

Публикуван е окончателния доклад по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на локални отоплители.

Окончателния доклад други документи могат да бъдат намерени на страницата с документи по проекта https://www.eco-localspaceheaters.eu/documents

Окончателен протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери за отопление и комбинирани отоплители

Публикуван е окончателния протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери за отопление и комбинирани отоплители, проведена на 26.4.2019 г в Брюксел.

В срещата са взели участие представители на производителите, нестопански и стандартизационни организации, представители на правителствата на страните членки.

Презентация от ръководителя на проекта Рене Кемна, текста на протокола от срещата и други документи могат да бъдат намерени на страницата с документи по проекта

https://www.ecoboiler-review.eu/.

Очаква се окончателния текст на Проучването да бъде публикуван до края на май.

Окончателен протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери и резервоари за гореща вода

Публикуван е окончателния протокол от Втората среща на заинтересованите страни по Проучването за прегледа на изискванията за екодизайн и енергийно етикиране на бойлери за отопление и комбинирани отоплители, проведена на 26.4.2019 г в Брюксел.

В срещата са взели участие представители на производителите, нестопански и стандартизационни организации, представители на правителствата на страните членки.

Презентация от ръководителя на проекта Рене Кемна, текста на протокола от срещата и други документи могат да бъдат намерени на страницата с документи по проекта

https://www.ecoboiler-review.eu/.

Очаква се окончателния текст на Проучването да бъде публикуван до края на май.

Нова версия на EPREL в ПРОИЗВОДСТВЕНАТА среда

Новата версия е достъпна на https://energy-label.ec.europa.eu

В тази версия са отстранени незначителни проблеми, сигнализирано от доставчици при качване на техните модели продукти в базата данни ръчно или чрез използване на системната комуникация. Добавени са и някои нови функционалности и са направени козметични промени.

Нови етикети:

Налични са вече нови етикети за продуктови групи Климатици, Бойлери, Отоплителни и комбинирани нагревателни уреди (котли-бойлери, когенерация, термопомпи)

Нови функционалности:

За пакетите от бойлери: UI е предефинирани така че полетата са преместени в правилната секция.

Добавени са подобрения за еквивалентните модели:

  • Промяната на базов модел засяга всички еквивалентни модели (ако има такива), редактирането на базов модел в състояние “Публикувано” създава нова версия на модела. Всички свързани еквивалентни модели не се синхронизират незабавно. Еквивалентните модели са синхронизирани (т. е. стават отново свързани с новата версия) само след като базовият модел е “публикуван”. Ако някой еквивалентен модел е в състояние “публикуван”, нова версия на еквивалента се създава автоматично в състояние “предефиниран”, с правилната връзка към новата версия. “Предефинирана” версия се публикува автоматично след публикуването на новата версия на базовия модел. Еквивалентните модели в състояние “непълни” или “завършени” вече са синхронизирани директно.
  • Наследяване: Ако даден базов модел е бил в състояние “непълен” (вече не е възможно), данните няма да бъдат синхронизирани с еквивалентните му модели до момента, в който базовият модел стане “завършен”. След като е “завършен”, вече не може да стане “непълен”.
  • Промяна на статуса на базов модел от “пълно” до “непълно” не е възможно, когато са свързани еквивалентни модели.
  • Изтриването на базов модел “непълно” или “пълно” не е възможно, когато са свързани един или повече еквивалентни модели.
  • Еквивалентните модели винаги споделят най-новата версия на техническата документация на базовия им модел.

Документи:

Във wiki са качени нови документи:

Следващи стъпки:

  • Въвеждане на редица незначителни нови функционалности и козметични подобрения.
  • Внедряване на повече етикети и продуктови информационни листове (известен още като продуктов Фиш).
  • Подобряване на синхронизирането между данните от базовия модел и еквивалентните му модели при качването на файлове.
  • Поправка на бъгове.

 

Изграждане на доверие в ориентиран към човека изкуствен интелект

Насоките за етика за надежден изкуствен интелект (AI) са документ, изготвен от експертната група на високо равнище по изкуствения интелект (AI HLEG). Тази независима експертна група беше създадена от Европейската комисия през юни 2018. като част от стратегията за изкуствения интелект, обявена по-рано през тази година.

Европейския алианс за ИИ и срещи с представители на държавите-членки, насоките бяха преразгледани и публикувани през април 2019. Успоредно с това AI HLEG изготви също така и преработен документ, в който се разработва дефиниция на изкуствения интелект, използвана за целите на нейните документи.

 

Пълния текст на Насоките за етика за надежден изкуствен интелект (AI) и повече информация по темата може да бъде намерена на специално разработения от ЕК сайт: https://ec.europa.eu/futurium/en/ai-alliance-consultation/guidelines#Top

5G: опростена свързаност за всички

Предстоящото въвеждане на 5G не е далеч в бъдещето и е основна тема за индустрията за домакински уреди, която активно поддържа развитието на сектора и работи за предоставяне на потребителите на най-доброто.

30-тата ежегодна Конференция за Комуникации и Конкуренция на IBA започна  понеделник, 29 април в Милано домакинства на панела “5G: витрина и преосмисляне на спектъра, споделяне на мрежата, достъп и оперативна съвместимост на 5G мрежи” за обсъждане на постигнатото и предстоящите нови възможности, когато става дума за 5G. Паоло Фалчиони, Генерален Директор на APPLiA, взе участие в конференцията, за да проучи как 5G се прилага за сектора на домакинските уреди и кои са възможностите.

Наред с увеличения брой интелигентни устройства у дома, които почти са се увеличили почти четири пъти между 2008 и 2015, концепцията за интелигентен дом става все по-оценена от хората, 80% от които намират идеята да имат смарт устройство у дома за привлекателна. Свързаните устройства ще достигнат глобално 50 милиарда до 2020 и броят на интелигентните домове в ЕС не се очаква да спре, а да стигне десеткратно нарастване до 2021. През следващите 20 години Международната Агенция по Енергетика прогнозира дял от потреблението на електроенергия от свързани уреди да стане сравним с този на традиционните, с постоянно намаляване на цените на интелигентните уреди.

За APPLiA разпространяването на интелигентни и свързани устройства и вниманието към неприкосновеността на личния живот и поверителността на данните в законодателствата на ЕС са две страни на една и съща монета. В този момент APPLiA работи с Европейската комисия и други заинтересовани страни, за да определи условията за Индикатор за Интелигентна Готовност, помагайки за оценяването на интелигентни уреди за изграждането на интелигентна среда.

“С 5G, каза Паоло Фалчиони, повсеместна свързаност става реална и настройката на интернет устройства става по-лесно. Представете си, донасяте в дома си свързано устройство, включвате го и то незабавно е свързвано и работи”. Наистина, предстоящото въвеждане на 5G ще донесе със себе си голяма промяна в начина, по който разбираме нещата и ще даде възможност за значителни промени в ежедневието на потребителите, сред които: незабавно свързване на устройство към интернет и другите домакински уреди, след неговото включване, дистанционна диагностика на различните устройства, подкрепа на интелигентната мрежа и по-голямо овластяване на потребителите.

Досега APPLiA, обяснява Паоло Фалчиони, е била активна в постигането на оперативна съвместимост, в сътрудничество с институциите на ЕС и за насърчаване на инициативи на промишлеността, сред които SAREF (Smart Appliances REFerence ontology), който позволява да се определи общ език за обмен на информация между уредите и системата за енергийно управление.

Свързаните домове са един от ключовите стълбове в Манифеста на нашата индустрия, особено защото смятаме, че те ще изиграят важна роля за оформянето на живота на гражданите през идните години, предлагайки им нови възможности за по-добър живот.

 

http://www.applia-europe.eu/