2020 вече не е далеч на хоризонта, Европейската промишленост гледа към 2030 и след това

По-добро регулиране, предвидимост, работни места и цифровизация. “Определяне на сцената за визия за промишлеността за 2030 и след това” беше името на събитието, организирано на 9 април от коалиция на 147 организации, посветени на кампанията за амбициозна промишлена стратегия на ЕС Industry4Europe, в която участва APPLiA.

Изборите за ЕС са само след няколко седмици, но независимо от това какъв ще бъде резултатът, Европейската промишленост вече гледа много напред. “Определяне на сцената за визията за промишлеността за визия за 2030 и отвъд” беше името на събитието, организирано на 9 април от коалицията на 147 организации, посветена на кампанията за амбициозна промишлена стратегия на ЕС Industry4Europe, в която участва “APPLiA”. Събитието беше организирано от румънското председателство на Съвета на ЕС, чиято ръководителка на Конкуренция и Индустрия, Козмина Миу заяви, че решенията на Съвета трябва да дадат силно послание към Европейската комисия за дългосрочната промишлена политика на ЕС. “Има широк консенсус сред евродепутатите по отношение на важността на защитата на промишлената база на Европа и инвестирането в нови технологии за поддържане на глобалното лидерство”, заяви представителя на ЕС Лауро Панела от офиса на Председателя Таяни. “Преди да имаме обща промишлена стратегия, ние трябва да започнем с правна сигурност, защото никой няма да инвестира, ако променяме правилата на всеки две години”, добави той.

Следвайки предсказуемостта на законодателната рамка, Директорът на Програмата за Интелигентен Живот и Конкурентоспособност на APPLiA, Майкъл Закревски отбеляза, че опитът на индустрията за домакински уреди показва, че ЕС често трябва да гарантира, че правилата, които са влезли в сила, са добре внедрени в цяла Европа, преди да бъдат изготвени нови. Той взе участие в експертната група по промишленост и вътрешен пазар, където подчерта, че за да бъде успешна промишлената стратегия, органите за надзор на пазара трябва да функционират добре във всички държави-членки на ЕС, без да пропускат слабите входни точки. Той каза: “Ако има една ключова мярка за привеждане на единния пазар в действие, бих казал, че това е запазването на системата за нов подход (регулаторна техника, използвана за премахване на техническите бариери пред търговията в Европа — съществените изисквания в закона и начина отговарят на изискванията, предписани в европейските стандарти). ”

Неизбежно цифровизацията и работните места бяха в основата на дискусията за близко бъдеще на промишлеността. Генералният секретар на IndustriAll, Люк Триангъл подчерта, че цифровизацията ще бъде един от важните фактори, които ще определят бъдещето на Европейската промишленост. “Ето защо, ние трябва да останем в челните редици, но също така трябва да поставим хората на първо място”, отбеляза Триангъл.  Говорейки за работните места, Директора за Иновации и Разширено Производство, Славомир Токарски подчерта важността на сътрудничеството между промишлеността, държавите-членки и Комисията, за да се помогне на хората да подобрят уменията си и да преквалифицират.

Коалицията Industry4Europe ще продължи да организира дебати, в които всички ключови сектори, които произвеждат продукти, като домакински уреди, храни, лекарства, козметика, облекла и транспортни средства, наред с други, ще продължат да бъдат гласа за това как Европейската индустрия да стане глобално конкурентна.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

APPLiA на живо в телевизионната програма Пати Чиари

Пригодността на продуктите за ремонт е от особен интерес на индустрията за домакински уреди и върви ръка за ръка с безопасността на потребителите. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA, участва в дебата при Пати Чиари и показа колко много от гледна точка на правото на потребителите за ремонт е направила индустрията.

Ремонтопригодността е основна тема, когато става въпрос за домакински уреди, както малки, така и големи. С оглед на това ЕС въвежда закон, който да гарантира, че резервните части ще са достъпни на пазара в продължение на 10 години след производство на съответния уред. Пати Чиари, програма за RIS (радио-телевизия Швейцария), посветена на журналистически разследвания по теми, свързани с клиента, разгледа ремонтите в последния си епизод на 5ти април, като покани Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA да участва в дебата. Другите гости бяха представители на “Проекта за рестартиране” и на швейцарския алианс на потребителските организации (ACSI).

Онлайн проучване, проведено сред аудиторията на програмата, показа, че 94% от потребителите питат производителите дали създават условия за възстановяемост на продуктите. В отговор Паоло Фалчиони: “през 2016, 80% от уредите, които бяха изпратени към нашите членове са ремонтирани.” Число, което хвърля светлина върху стойността, която индустрията придава на ремонта, както по отношение на възстановяемостта на продуктите, така и за наличието на резервни части. В тази рамка за първи път законодателството на ЕС заяви правото на възстановяемост, което трябва да се осигурява от професионални сервизи, за да се гарантира безопасността на потребителите, което също е в основата на приоритетите на индустрията за домакински уреди. Законодателството на ЕС има за цел да постави всички на едно и също ниво, като потребителите винаги са в основата.

Влизайки в повече детайли на ремонта на домакински уреди, цената заслужава допълнително обяснение. Общите разходи за ремонт се състоят от една трета от резервните части, а останалите две трети са логистика, производството и други незначителни разходи. “Цената на един гумен детайл – каза Паоло Фалчиони с прост пример – се дължи не само на разходите за него само по себе си, но също така и за това на съхранението му в продължение на години и на това, за да бъде доставен от едно място на друго”.

При обсъждането на тази тема трябва да разгледаме и други данни: процентът на отказите на продукти. През 2014 Altroconsumo показва, че през 2001 г процентът на повредените перални машини е бил 9% в сравнение с 4% през 2014. “Важно е да разгледаме тренда във времето. Ние често се фокусираме върху падналите дървета, а не върху растящата гора”, каза Паоло Фалчиони, говорейки за тази положителна тенденция, която показва как дълготрайността на продуктите нараства през последното десетилетие.

Друга тема, свързана с ремонта е ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване), което има нещо общо с издръжливостта и ремонтирането на домакинските уреди. “Не е трябва да забравяме, че отпадъците са ценност. 90% от отпадъците стават вторични суровини, които са толкова ценни, колкото и първата суровина. Но те трябва да се събират и третират по екологично съобразен начин “, каза Паоло Фалчиони. Наистина, чрез циркулярността, материалите в края на живота си се възстановяват и влизат отново в производствените цикли, за използването в други продукти. В кръговата култура потребителите, производителите и общините играят ключова и взаимосвързана роля в прилагането на система, която работи и произвежда по-малко отпадъци.

Ремонтът е огромен проблем, точно защото е релевантен за много участници и носи със себе си много други теми. Фокусът на производителите на домакински уреди в ЕС оставя малко място за съмнение относно релевантността на темата.

За да получите достъп до целия епизод, използвайте този линк: https://www.rsi.ch/play/tv/programma/patti-chiari?id=3625337

http://www.applia-europe.eu/

 

Замяна на природния газ с водород

Правителството на Обединеното кралство, Отдела  за бизнес, енергетика и промишлена стратегия (BEIS) е възложила изследователска програма за установяване дали би било технически възможно, безопасно и удобно да се замени природния газ ( метан) с водород в жилищни и търговски сгради и газови уреди.

Предложено е да се разгледат всички и всякакви варианти, включително смесване на водород с метан или предлагане на двойни горивни опции.

Във Великобритания малко под половината от домакинските готварски котлони са все още на природен газ, но има спад и се забелязва по-високо проникване на готвене с индукционно загряване.  Има и много по-малко фурни и свободно стоящи печки с газ (потребителите във Великобритания считат, че електричество позволява по-прецизно управление) и дори по-малко газови сушилни. Въпреки това по-голямата част от котлите за Централно отопление използват природен газ.

Правителството възнамерява да публикува предложения “да се изисква увеличен дял на зеления газ в мрежата” и да се въведе стандарт за бъдещето на домовете, който не би позволил системите за отопление на изкопаеми горива в нови жилища след 2025.

Подробности за проекта за изследване на водород са на разположение на https://www.hy4heat.info/.

 

http://www.applia-europe.eu/

“В числа” на APPLiA: кръгова култура, интелигентни домове и икономическия растеж

Третата по ред моментна снимка на “By the numbers” (“В числа”) на индустрията за домакински уреди в Европа показва набор от важни тенденции, които имат потенциала да предизвикат промени в обществото. Производителите са направили конкретни стъпки по отношение на своите цели за 2025 – постигане на устойчив живот, живот в свързания дом и ускоряване на растежа в Европа.

“Докато в предишната версия на доклада, ние илюстрирахме циркулярността на материалните потоци на индустрията, най-голямата новост тази година е разбирането и актуалността на ремонтопригодността на домакинските уреди”, каза Генералният директор на Асоциацията, Паоло Фалчиони. Ремонтни дейности са добре установени в цяла Европа, което показва, че над 80% от заявките водят до ремонтирани продукти. “Ремонтните дейности помагат не само за затварянето на цикъла, но създават и работни места за други 32 000 европейци”, добави той. В същото време най-голямото предизвикателство за отрасъла остава – две трети от ценните ресурси не се документират и не се връщат в материалните цикли като вторични суровини, което прави неясно как се събират тези отпадъци и как след това се третират.

Циркулярността е ключова цел за създателите на политиките на ЕС, промишлеността и гражданите, но областта, в който виждаме най-голям напредък, несъмнено е свързаност и интелигентни домове. Очаква се броят на интелигентните домове в ЕС да нарасне десеткратно до 2021. Годишните приходи от енергийно управление в интелигентните домове в Европа също се очаква да се удвои през идните години и да достигне над 4 000 000 000 евро през 2023. APPLiA също така забелязва процеса на демократизация на интелигентните уреди, където разходите за единица са намалели почти наполовина между 2008 и 2016. Европейците също изглежда са също така все по-облекчени при използването на интелигентни уреди. Днес около 15 000 000 граждани действително използват интелигентни продукти, а тенденцията за този брой е да нарасне до повече от 30 000 000 души за 4 години. “Научната прогноза, разбира се, е окуражаваща за сектора и виждаме ясен знак за нарастващи иновационни и технологични решения, като почти 13 000 от патентите са представени  на Европейското патентно ведомство от нашите членове “, отбеляза Паоло Фалчиони. Секторът поддържа своя годишен принос за научноизследователска и развойна дейност, като Германия, Италия и Полша са в най-горната позиция на държавите, които инвестират в иновации. Нов любопитен факт от доклада е също така разбивката на потребителите на интелигентни уреди по възраст, където виждаме, че 37% от европейците, които са приели новата технология, са между 25 и 34-годишни.

Гледайки към Европа и позицията, който промишлеността се има на глобално равнище, континентът все още притежава втория по големина дял в глобалната търговия. И още по-важно е, че 74% от износа на големи уреди и над 60% от изнасяните малки уреди остават в рамките на Европейския съюз, помагайки на икономиките на страните от ЕС да процъфтяват.

“Чрез анализиране на последния доклад, ние видяхме, че членството е успял да преодолее редица предизвикателства и поддържа добро ниво на циркулярност, иновации и икономически растеж. Едновременно с това също така се отбелязват И области, в които развитието на сектора може да бъде подобрено и APPLiA вече е предписала решенията за това в своя манифест за по-добър начина на живот “, заключи Паоло Фалчиони.

Изтеглете съобщението за пресата ОТ ТУК.

http://www.applia-europe.eu/

Точкова система за оценка на възможността за поправка и надграждане на продуктите

Както знаете, Европейската Комисия стартира през 2018 проучване, насочено към разработването на точкова система за оценка на възможността за поправка и надграждане на продуктите. Съвместен изследователски център на Европейската комисия (СИЦ) уведоми, че вече са пуснали окончателния доклад, който може да бъде НАМЕРЕН ТУК.

Въз основа на придобития опит от CEN-CENELEC-JTC10 по време на разработването на prEN 45554, СИЦ предлага обща рамка, която предоставя технически насоки за идентифицирането на най-подходящите аспекти и приоритетните части за продуктите на пазара, както и както и за отбелязване и обобщаване на различни аспекти на ремонта и надграждането.

Избрани са ограничен брой технически параметри, които покриват проектните характеристики и съответните оперативни аспекти, свързани с ремонта/модернизирането на продуктите. Чисто икономическите параметри са извън обхвата на това проучване, но се разглеждат косвено от избраните параметри, тъй като те могат да окажат влияние върху разходите за ремонтни операции.
Оценката на продуктите беше опростена чрез съсредоточаване, когато е уместно, върху приоритетни части, които да бъдат определени на база продуктова група и като се вземат предвид аспекти като честотата на възникване на дефекти и надграждане/модернизиране, функционалното значение на частите, както и друга информация с неколичествен характер.
Рамката за оценка се състои от:

а) критерии за съответсвие/несъответсвие, които трябва да бъдат изпълнени от продуктите, за да се считат за ремонтопригодни/надстроими и по този начин допустими за оценка чрез критериите за оценяване;
б) критерии за точкуване, за да се преоцени степента, до която продуктите са ремонтопригодни или надстроими.
Резултатите могат да бъдат обобщени и докладвани в различни видове индекси, които могат да бъдат повече или по-малко подходящи въз основа на окончателното прилагане на системата за оценяване. Беше признато обаче, че основна информация, използвана за тяхното количествено определяне, следва да бъде предоставена и по съображения за прозрачност.

За да се разберат специфичните аспекти и нужди за различните видове/групи продукти, общата рамка се прилага теоретично в три илюстративни продуктови групи: лаптопи, прахосмукачки и перални машини. Оценката на СИЦ беше приложена практически чрез съсредоточаване върху ключови параметри за анализираните групи продукти.
СИЦ заключи, че предложената система за оценяване може да послужи като техническа референция за потенциалното използване при разработването на политики (например екопроектиране, енергиен етикет, ЕОП, екомаркировка), за проектирането на нов етикет или като документ с насоки за обществеността (за дизайнери и потребителски организации за тестване). Самото проучване обаче не предлага или предопределя бъдещото решение за политиката. Освен това може да се наложи системата за оценяване да се преразглежда периодично, в логиката на непрекъснатото методологично подобрение и адаптирането към променящите се пазарни условия. Приложимостта на системата следва да бъде подкрепена и от бъдещо проучване, целящо:

-Анализ на начина, по който потребителите могат да разбират различните видове информация, свързана с ремонта/модернизирането на продуктите;
-Анализ на ефективността на реалните продукти на пазара, за да се разбере как трябва да се коригират параметрите, рейтинга и претеглянето на системата за оценяване, и колко често те следва да се актуализират с течение на времето.

http://www.applia-europe.eu/

 

АПЛИА говори в ООН за #BetterLifestyles в Европа и извън нея

Няма един начин на живот, който може да бъде приложим в домакинствата на 7 000 000 000 души. Това е като да се сравняват хладилници в домовете в Кения, Холандия, САЩ, Бразилия и Индонезия. Така Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони започна речта си на форума на Организацията на обединените нации “наука-бизнес”.

В своята книга “Действителност”, шведският академик Ханс Розлинг, който накара читателите си да спрат да прегръщат клишета и вместо това да търсят факти, казва, че “човешките същества имат силен драматичен инстинкт към двоично мислене”. И може би е прав. Няма един начин на живот, който може да бъде приложим в домакинствата на 7 000 000 000 души, тъй като местните реалности са много по-сложни, отколкото можем да си представим. Това е като да се сравняват хладилници в домовете в Кения, Холандия, САЩ, Бразилия и Индонезия. Вместо това правителствата трябва да се съсредоточат в проникването на основни стоки навсякъде, така Генералният директор на APPLiA, Паоло Фалчиони започна речта си на форума на Организацията на обединените нации “наука-бизнес”. Събитието, проведено на 8-10 март в Найроби в изцяло слетите с природата помещения на ООН, обедини влиятелни организации и физически лица в името на устойчивото използване на околната среда в полза на всички.

“Осъзнаваме, че има различни отправни точки за достигане на циркулярността и постигане на кръгова култура. Говорейки за Европейската реалност, която знаем най-добре, цикълът може да бъде доведен до края, след като проследим всички отпадъци “, каза Паоло Фалчиони. Той сподели също така виждането за бъдещото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за 2060, която показва, че технологичните подобрения ще трябва да работят за намаляване на световното използване на материалите, както и че светът трябва силно да разчита на рециклиране. По подобен начин, наскоро публикувания манифест на APPLiA постави летвата високо, като поиска създаване на кръгова култура, подобряване на енергийния пазар и поддържане на работни места в Европа. За да информира европейците, че всяко действие е от значение и е взаимосвързано, Паоло Фалчиони показа една от сериите на манифеста, обяснявайки как довеждането на малки уреди до събирателен пункт гарантира, че материалите могат да бъдат рециклирани.

Гледайки известните глобални устойчиви цели на ООН, Паоло Falcioni подчерта връзката между стремежи като добро здраве и благосъстояние, достъпна и чиста енергия, достоен труд и икономически растеж, промишленост, иновации и инфраструктура, устойчиви градове и общности, отговорно потребление и производство, действия в областта на климата и света на домакинските уреди.

“Форматът, базиран на обсъждане въз основа на факти, който включва всички страни. Оставянето на зоната на комфорт, в която сме, отваря очите на за това, което трябва да се стремим и как идеята за по-добър начин на живот може да се приложи към Контрастиращите светове “, заключи Паоло Фалчиони.

 

http://www.applia-europe.eu/

 

Европейската комисия прие първите делегирани регламенти за енергийно етикетиране

Европейската комисия прие делегираните регламенти за енергийно етикетиране на хладилни уреди, съдомиялни, перални, перални със сушилни и др. Те подлежат на проверка и одобрение от Парламента и Съвета и в този смисъл не са окончателни. В съобщението за пресата са показани новите етикети. В края на материала има линкове към текста на новоприетите регламенти.

Нов елемент в тези етикети е QR код, с който потребителите ще могат да получат допълнителна официална (нетърговска) информация чрез сканиране на кода със смартфон. Тези данни се публикуват от производителите в базата данни на ЕС EPREL, която ще стане достъпна за всеки европейски гражданин през следващите няколко месеца. Частният сектор и различните НПО също са в процес на създаване на приложения, които допълнително ще помогнат при избора на покупка (напр. чрез подпомагане на изчисляването на разходите за връщане и сравняване на различни продукти).

В зависимост от продукта, енергийните етикети ще показват не само консумацията на електроенергия, но и друга енергийна и неенергийна информация с интуитивни пиктограми, необходима за сравняване на продукти и извършване на по-добре информиран избор за покупка: информация за количеството използвана в цикъла на измиване вода, капацитет за съхранение, излъчван шум и други.

Какво следва

След приемането на делегираните актове, които описват новите етикети от Европейската Комисия на 11.3.2019 г, Европейският парламент и Съветът на ЕС в срок от два месеца, имат право направят възражения, след което, ако такива не бъдат получени, текстовете ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Новите етикети ще бъдат стартирани в магазините и онлайн в цяла Европа, считано от 1 март 2021. През 2021 г ще започне информационна кампания в целия ЕС, насочена към гражданите на ЕС.

Освен това в началото на юли 2019. Комисията планира да приеме набор от 11 регламента за екопроектиране, обхващащ 6-те продуктови групи с етикети с преобразувана скала и нови етикети (миялни машини и перални и сушилни устройства; хладилници; лампи, електронни дисплеи и търговски хладилници) и допълнителни 5 продуктови групи, за които не е предвиден етикет (електрически двигатели; външни захранващи устройства; захранващи трансформатори; сървъри и продукти за съхранение на данни и заваръчни съоръжения).