В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019

Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на https://applia-europe.eu/statistical-report-2018-2019/introduction/index.html на старницата на APPLiA Europe.

Докладът показва постигнатото от нашия сектор по отношение на развитието на енергийната ефективност, насърчаването на свързаността и стимулирането на растежа в Европа. Данните показват, че индустрията на домакински уреди е от значение като отразяваща значителни тенденции в полза на целите на ЕС, неутрален по отношение на климата, и описва сектора като активен участник и заинтересована страна в този преход.

http://www.applia-europe.eu/

Задействайте живота след изолацията

Докато държавите в ЕС прилагат първите мерки за отпускане след изолацията, ние поглеждаме, когато всичко това започна. Ние броим дните, които ни разделят не само от началото, сега, но и особено от края му. Прозорецът, в който се взирахме, докато си представяхме как ще изглежда реалността след заключването и вратата, която се надяваме да се отворя по-често, скоро ще се върне да служи на основните си функции. В този момент, нормалността, както винаги сме я мислили, може да изглежда странно.

Писахме, че нашите домове са нашето безопасно място през този период и как тази карантина е предизвикала нашата мотивация да съживим някои ъгли и да променм други. Това време със сигурност промени нашите съчетания и ни даде нова перспектива да разгледаме нещата. Също така видяхме със собствените си очи колко много неща можем да направим, като просто останем у дома и как с едно докосване на въображението можем да дадем нов живот на почти всичко, което е тук.

Имаме не само демонстрация, но и пълна картина как животът ни може да бъде много различен от начина, по който е бил. Въпреки това, осъзнавайки колко много домовете ни са подготвени да преминат през такъв необикновен момент, ни даде облекчение. По време на работа, нашата пералня переше чаршафите ни; докато гледа филм, миялната машина миеше чинии за следващия ден; докато подготвяхме децата за дистанционно обучение, чайникът приготви вряла вода; докато почиствахме пода, прахосмукачката ни помагаше да правим това безупречно.

И когато се чувствахме малко обезкуражени, децата ни са построили крепост с възглавници на дивана, съседът започна да използва барбекюто в градината и родителите ни са ни изпратили видео, за да споделим тортата, която току-що са изпекли. Изведнъж усмивките ни се върнаха. Припомнихме си, че сме заедно в това и това прави бремето малко по-малко тежко за носене.

През тези дни много от нас все още са у дома, очаквайки да видят първите резултати от “размразяването”, докато други са една стъпка по-далеч и вече изпитват новата нормалност. Наистина се чувствахме като че това, с което бяхме свикнали, беше на пауза, но сега европейската промишленост е в движение, а също и гражданите. Важни са знаците, този период ще свърши, но по-голяма е необходимостта да се почувства размразяване.

И тъй като тези критични дни отминават, ние вече мислим как да направим новия старт най-свеж…

http://www.applia-europe.eu/

BSI PAS 4444:2020, Газови уреди, работещи с водород – Ръководство

BSI информира, че BSI PAS 4444:2020, Газови уреди, работещи с водород – Рръководство, е публикуван. Разработването на PAS 4444:2020 е спонсорирано от отдела на Обединеното кралство за бизнес, енергетика и индустриална стратегия (BEIS) като част от програмата Hy4Heat за научни изследвания и иновации, за да проучи прехода от природен газ към водород за готвене и отопление във Великобритания.

В допълнение към публикуването на самия документ, с цел да се събере обратна връзка на живо в първите шест месеца от публикуването, BSI е домакин на закрит преглед на текста на своя уебсайт за преглед на проекта на портала за развитие на стандартите до 24 октомври 2020 г.

Становище на производителите на домакински електроуреди в България относно Мерки за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19

APPLiA България представлява интересите на производителите на домакински електроуреди в България.

На 16 март 2020 г. APPLiA България се обърна с призив към българското правителство да предприеме всички необходими мерки в подкрепа на българския бизнес, за да не позволи неговия колапс. Тогава подчертахме, че предприетите от правителството мерки трябва да обхващат всички сектори на икономиката. Те трябва да са спешни, ефективни, да се приложат на национално ниво и да защитят всички браншове и техните служители. Поддържаме тази позиция и насочваме вниманието на правителството към проблемите, с които секторът на домакинските електроуреди се бори в условията на кризата, която ще доведе до дългосрочни негативни последици за производството на домакински електроуреди, съпътстващата го търговска дейност и запазването на пазарите, на които нашият сектор реализира продукцията си.

Нашият бранш произвежда иновативни, енергийноефективни и ресурсноефективни продукти, които подобряват качеството на живот и спестяват ресурси като електричество и вода. Домакинствата разчитат на тях за съхраняване на хранителните продукти свежи и годни за консумация за дълъг период от време, вкл. съхраняване на лекарства; да приготвят храната си; да поддържат лична хигиена и хигиена в дома; да се отопляват; да подгряват вода; да осигуряват прочистване на въздуха и други.

Браншът осигурява над 15 000 хиляди преки и непреки работни места в страната, вкл. в търговията,  логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други. Производителите на домакински електроуреди имат производствени предприятия в Пловдив, Варна и Шумен.

Браншът е инкубатор за развитие на модерни технологии и е създал  висококвалифициран инженерен и технически персонал, подготвен да бъде двигател на иновации в дигиталната сфера.

Искаме да обърнем внимание на факта, че нашият сектор ежедневно търпи загуби, които растат с всеки изминал ден. Нарушените доставките на суровини, компоненти и други необходими за производството изделия са сериозен проблем. Производителите на суровини и компоненти за нашия бранш в други държави затвориха производствените си мощности, за да ограничат разпространението на COVID-19. Спадът в поръчките се увеличава. Предприятията са пред спиране на производствената си дейност.

Загубата на квалифициран персонал ще има крайно негативни последици след кризата, като ще възпрепятства технологичното развитие и ще намали производителността и възможностите за иновации.

Търговският аспект е тясно обвързан с производството. Нарастването на загубите от спада в продажбите на домакински електроуреди и забавените плащания на наши партньори също изправя бранша пред трудни решения, т.к. ни лишават от приходи и ликвидни средства, с които да поддържаме дейността си и работните места. Само за месец април продажбите на домакински електроуреди са спаднали с над 30%. Очакваме този срив да продължи през следващите месеци вследствие на противоепидемичните мерки, увеличаващата се безработица и намаляването на доходите на домакинствата.

Същевременно предприятията в бранша не могат да се възползват от приетите до момента мерки от парламента и правителството, тъй като не са спрели дейността си в опит да подкрепят служителите си и да удължат заетостта им.

Браншът на домакинските електроуреди като отговорен работодател продължава да подкрепя персонала си и да търси начини за удължаване на заетостта, но неумолимата икономическа логика ще ни принуди да вземем тежки решения, ако не бъдем подкрепени адекватно от правителствени мерки.

Оценяваме работата на българското правителство в условията на кризата за ограничаване на отрицателното ѝ въздействие върху цялото общество, но считаме, че разработените до момента кризисни мерки не са ефективни и не са достатъчни. Те са недалновидни и не отразяват реалната икономическа картина на затрудненията на бизнеса. Фокусират се върху „запазване на заетостта“ без да се отчита фактът, че заетостта може да се запази само от работещ и печеливш бизнес. Също така, те са насочени само към част от реално засегнатите браншове. В действителност от тях са изключени предприятия, които имат нужда от финансова подкрепа за запазване на дейността си поради ограничаване на производствените мощности и срив в продажбите, но тъй като не са „преустановили дейността си“, не могат да се възползват от тях.

Считаме, че  спешно е необходима ефективна стратегия за справяне с кризата и преодоляване на последиците от нея, която да приложи  мерки за запазване на производствените възможности, персонала и възможността да се реализират продажби.

Мерките на правителството трябва ефективно да подкрепят цялата икономика като създават реална възможност за нейното оцеляване. Без адекватни мерки ще се окажем с още по-голяма безработица и сриващо се потребление. Бизнесът трябва да остане жизнен, за да продължи да създава заетост.

Необходими са мерки, които да осигурят свободен ресурс на предприятията, за да издържат по-дълго време на икономическия натиск и да запазят работните места.  

Стъпка в правилната посока би било предоставянето на бизнеса на безлихвени кредити с поне една година гратисен период.

Разсрочването на безлихвено плащане на данъците и осигуровките на фирмите също ще освободи ресурс, който ще бъде използван за запазване на дейността и работните места.

Също така, мярката 60/40 трябва да се разпростре върху всички нуждаещи се фирми с намален приход от продажби от поне 20% и да се увеличи делът на държавната помощ на поне 80%. Разглеждаме тази мярка като първа стъпка от страна на правителството, но тя не е достатъчна.

Краткосрочните мерки за доплащания по заплатите за няколко месеца няма да решат един от основните проблеми на българската икономика, а именно недостигът на квалифициран персонал. В тази връзка призоваваме държавата да приеме работеща стратегия за задържане на работната сила в България.

Искаме да обърнем внимание и на начина, по който се изразходват еврофондовете за иновации и конкурентноспособност. Средствата от тях трябва да се използват по предназначение, а не да се насочват към други дейности. Бенефициенти по тях трябва да са всички предприятия, независимо от размера им. Критерий трябва да бъде дейността на предприятията, чрез която се  постига иновативност и конкурентноспособност.

От съществена важност за оцеляването на икономиката е стимулирането на потреблението. Ниските доходи на населението и растящата безработица доведоха до срив в продажбите на домакински електроуреди от повече от 30% през месец април. Очакванията ни за резултатите през м.май са за още по-голям спад. Липсата на приходи изправя бранша и неговите партньори по веригата на доставки пред трудни решения по отношение на работните места.

Пример за подходяща мярка за стимулиране на потреблението е освобождаване на продажбите на домакински електроуреди от ДДС за определен период по време.

Също така, подходяща мярка би било предоставянето на финансова помощ от държавата на домакинствата за подмяна на остарелите домакински електроуреди с уреди, отговарящи на съвременните стандарти за енергийна ефективност. Понастоящем само 2-3% от уредите в българските домакинства са от най-ефективните енергийни класове, позволяващи най-големи икономии на електрическа енергия. Помощта може да бъде предоставена под формата на ваучери. Подобни успешни програми са реализирани в страните от Европейския съюз, сред които са Унгария и Румъния.

Осъществяването на предложените от нас мерки ще даде положителен сигнал за работата на институциите в полза на обществото за излизане от причинената от COVID-19 криза и ще намали социалното напрежение от загубата на работа и доходи.

Необходимо е създаването на Икономически съвет с участието на бизнеса за изработване на цялостна стратегия за справяне с кризата и с последиците от нея, вкл. на план за организирано излизане от извънредното положение и курс към възстановяване на икономиката.

Надяваме се, че този път гласът на бранша на домакинските електроуреди ще бъде чут. Готови сме да си сътрудничим с институциите за превръщането на всички нужни действия за подкрепа в реалност.

С уважение,

Габриела Чифличка

Генерален секретар

APPLiA България

APPLiA България представлява производителите на домакински електроуреди в България. Чрез насърчаване на иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове, APPLiA България помага за развитието на сектора като значим икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ над 15 000 преки и непреки работни места в производството, търговията, логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.

Съвместно изявление относно възобновяване на работата на магазините за технически потребителски стоки

APPLiA и Съветът EuCER призовават за интелигентно заключване: европейските потребители трябва да получат правото да получават подходящ избор и помощ при закупуването на технически потребителски стоки.

Не всички страни от ЕС са установили едни и същи правила относно продажбата на домакински уреди и потребителска електроника: в някои страни такива продукти са били считани за “първични стоки и услуги”, така че продажбите в специализираните потребителските магазини да продължат при определени условия, докато в повечето страни магазините са били затворени.

Повечето от тези продукти са съществена част от ежедневието на хората, като позволяват както на отделните граждани, така и на професионалисти да съхраняват и приготвят храна, да се чувстват на топло, да измият съдове и изперат дрехи, да осигурят хигиена, но също така и да работят от дома и да участват в учебните часове от разстояние.

Физическите магазини остават гръбнакът за продажбата и консултирането на техническите потребителски стоки за потребителите. Те представляват средно над две трети от продажбите на уреди. Не е възможно да се обслужва и отговаря своевременно на всички заявки на потребителите само чрез канала за онлайн продажби.

Със стриктно  изпълнение на всички разпоредби за здравословни и безопасни условия на труд за всички служители по цялата верига на доставки и потребителите, Съветът на ЕuCER, член на Eurocommerce, и APPLiA – Home – Europe призовават националните органи да разрешат продажбата и услугите на такива продукти от търговците на дребно на физическа потребителска електроника при необходимите условия за осигуряване на здраве и безопасност.

За да се гарантира сигурността на всички, ще се спазват редица строги мерки: наред с другото, предоставяне на маски и санитарни услуги на персонала и клиентите, ограничен брой клиенти, които посещават едновременно магазините в съответствие с размера на магазина, маркировката на пода, обучен персонал, който е на разположение да поддържа необходимото разстояние за сигурност, дезинфекциране на платежните терминали след всяка транзакция и др. Функцията “клик и събиране” (с доставени стоки от персонала извън магазина или поставено директно в багажника на автомобила на клиента, евентуално и с плащане на мястото на продажба) също следва да бъде разрешено в определените за целта магазини.

На равнище верига на доставки, включително в центровете за логистика и дистрибуция, ще бъде взет подобен набор от мерки: например информация за служителите относно значението на хигиената на ръцете и социалното дистанциране за намаляване на предаването на вируса, дезинфекция на силно посещавани площи и повърхности, мониторинг на здравните условия на персонала и др.

Бихме искали съответните органи да се свържат с търговците на дребно и производителите на местно равнище, за да определят заедно практическите аспекти на това повторно отваряне, за да се гарантира, че всички мерки за безопасност и санитарните условия са изпълнени.

Призоваваме органите във всяка държава-членка на ЕС да установят условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се позволи отварянето на магазини, продаващи уреди по безопасен начин. Местните асоциации на търговците на дребно и производители са на разположение, за да спомогнат за съвместното определяне на практическите аспекти на такива отвори.

Освен това приканваме Европейската комисия да окаже съдействие, като предоставя насоки и координация за държавите членки.

Изтеглете пълния текст на документа

RoHS оценка на веществата

В ÖkoInstitut e.V. е завършена Оценката на веществата за седем различни вещества и групи вещества и досиета са публикувани:

  • Кобалтов дихлорид и кобалтов сулфат: PDF
  • Никел сулфат и никел сулфамат: PDF
  • Берилий и неговите съединения: PDF
  • Индиум фосфид: PDF
  • Тетрабромбисфенол-A: PDF
  • Средно верижни хлорирани парафини: PDF
  • Диантимонтриоксид: PDF

Финалния уебинар на заинтересованите страни ще се проведе на 27 април 2020 г. окончателен от 14 до 18 часа CEST.

Програмата на уебината е достъпна тук

Моля, регистрирайте се за участие в уебинара по електронна поща, като, посочете вашето име и организация в  rohs.exemptions.exemptions [на] oeko.de. Моля, имайте предвид, че броят на участниците е ограничен поради технически ограничения и че само одобрените участници ще получат данни за достъп до уебинарна.

Целта на уебинара е да представи окончателните резултати от оценките на веществата и да обсъди констатациите по убедителен начин. Не се предвижда допълнителен цикъл на преразглеждане. Въпреки това, поради виртуалния характер на срещата и ограничаването му за обсъждане, на участващите заинтересовани страни се предлага допълнителна възможност да предоставят окончателни писмени коментари за цялостните резултати до една седмица след срещата.

Поглед върху пандемията от нашия дом

APPLiA представя поглед на сегашната пандемия от дома ни.

Няма по-безопасно място от дома ни.

Първото нещо, за което мислим, когато чувстваме нужда да избягаме от ежедневието си, е просто да се отпуснем в нашия дом, в нашето царство. Няма такова място като нашето собствено, това, което сме си представяли, след това сме създали, усъвършенствали и в което живеем. От времето, когато бяхме много малки, домът ни беше представен от две вертикални стени и покрив, няколко прозореца – обикновено два – и входна врата. Ами вътрешността? Това пространство, най-малко нарисувано, всъщност беше най-интимното, не само това, което споделяме с хората, които обичаме, но и това, в което напълно изразяваме себе си.

Животът ни е у дома.

В обикновени времена нашия живот се случва на различни места: офис, обществен транспорт, фитнес зала, супермаркет, парк. Ами ако този многомерен аспект от живота ни е бил доведен до едно едно измерение? Как това ще промени навиците ни? В момента домът ни се превърна в наш основен фокус – нашият офис, фитнес, парк. Всички бяхме насърчавани да преобразим пространството, в което живеем, за да може да отговаря на нуждите ни, също и тези, които обикновено преследваме извън стените му. Това ново измерение носи свежи съображения за пространството, в което живеем, начина, по който го използваме, как се наслаждаваме. Започнахме да поставяме етикети на всяка стая, откривайки всяко кътче на дома ни, като използвахме пълноценно всеки уред, който притежаваме, оценявайки скритите слънчеви зърна. Вложихме ръцете си в тестото, за да направим хляб, сварено кафе и да се насладим на своя застоял аромат, приготвихме на децата си смути, насладихме се на топлината на новия ни офис, кухненската маса, изпекохме торта и изпрахме завесите за пролетното почистване. В тези необичайни моменти, обичайното става в домовете ни, с нашите уреди. Домакинските уреди, лоялните съюзници на нашия живот у дома, са на наша страна през целия ден, като правят ежедневните ни стъпки по-лесни и по-радостни. В тази нова динамика всички ние определихме любимия ни кът у дома, който е само за нас. Наистина може да е трудно да се намери баланс в крайното пространство, от което можем да се възползваме. Точно тогава започваме да даваме нов живот на нещата, които смятахме, че сме много добре познаваме. Скоро те се превръщат в идеалното място за видео разговори с приятели, за да се подготвят съставките за нова рецепта, да се прелиства стар фотоалбум или да се участва в онлайн курс. Ние прекарваме повече време онлайн и разчитаме на нашата електроника да ни поддържа възможно най-в-час. Този период у дома ни ни кара да погледнем предметите и стаите, които познаваме, с различни очи.

Споделено общо пространство.

Домът е общо пространство през повечето време. Това е сума от множество “моето място у дома” и сега е и централният фокус за повече хора. В този период всички ние съживяваме някои области от домовете си, приспособяваме други, за да ги направим по-уютни и по-уютно да бъдат споделени със семействата ни, а след вечеря, на дивана, говорим за следващия ъгъл, който можем да преобразим. Просто искаме домовете ни да бъдат още по-гостоприемни, отколкото в обикновени времена. И именно чрез това осъзнаваме колко много вече имаме, за да отговорим на нуждите си: с други думи, как “по-добрия начин на живот” у дома е реалност за европейците. Домакинските уреди, ако се замислите, са на страната на гражданите, правят домовете ни винаги готови, също и в изключителните моменти като този, в който живеем.

За по-добър начин на живот.

Трябва да сме наясно, че всичко, което прави домовете ни толкова удобни, е станало възможно благодарение на тази жизнена индустрия, на която разчитаме. Всъщност, чрез производството, доставката, следпродажбените услуги, логистиката, лабораториите и научните изследвания в областта на иновациите, нашите ежедневни дейности у дома, дори и в тези изключителни дни, могат да продължават. Секторът на домакините се гордее с поддържането на такава динамична индустрия в Европа, без която нищо не би било същото за нас. В сегашната ситуация обаче секторът е изправен пред безпрецедентно предизвикателство, което пречи на машината да работи. Запазването и бъдещето на индустрията на домакинските уреди се осигурява от Европейската комисия, до която членовете на АПЛиА са отправили покана за действия.

Именно по и поради времето, когато преживяваме, “нормалността” се е превърнала в една от най-скъпите ни думи. Всички сме уверени, че в един момент ще се появи нормалност, но ще има различен вкус. В този момент няма да можем да продължим, сякаш нищо не се е случило и ще трябва да изградим бъдещето си по различен начин.

http://www.applia-europe.eu/

Промяна на скалата на енергийния етикет за перални машини: възможност за сближаване на технологичното развитие и поведението на потребителите

В контекста на преразглеждането на регламентите за екопроектиране и енергийно етикетиране BOYANO LARRIBA Alicia, ESPINOSA MARTINEZ Maria De Las Nieves и VILLANUEVA KRZYZANIAK Alejandro предлагат анализ няколко мерки преодоляване на различията в предлаганите програми за пералните машини в ЕС.

През последните години пералните машини са включили програми, които са много енергийно ефективни и ефективни по отношение на водата, но това води до дълъг период на действие на програмата, често повече от четири часа. Това са и програмите, които се използват за определяне, изпитване и деклариране на общата водна и енергийна ефективност на машините. В отговор на това развитие има доказателства, че потребителите не желаят да използват прекалено дълги програми, дори и да са наясно, че програмите са по-енергийно ефективни. В публикацията се анализират различията в предлагането на програми и използването на програмата, което застрашава целите на политиката за енергийна ефективност на тези уреди в Европейския съюз (ЕС).

В документа се разглеждат няколко мерки на политиката за преодоляване на тези различия, обсъждани в контекста на преразглеждането на регламентите за екопроектиране и енергийно етикетиране, които се прилагат за пералните машини в ЕС. Проучват се три различни мерки: предоставянето на информация за продължителността на програмата върху енергийния етикет, включването на времето като присъщ параметър на изчисленията на индекса за енергийна ефективност и определянето на лимит за продължителността на програмата. В документа се заключава, че въвеждането на продължителността на програмата като допълнителен параметър на индекса за енергийна ефективност би довело до най-високи икономии на енергия. Този сценарий обаче е свързан със значителна несигурност, тъй като конкуренцията между производителите за по-добра класификация на енергийните етикети няма да се съсредоточи единствено върху аспектите на енергийната ефективност и резултатът от тази конкуренция е неясен. Другите две разследвани мерки са по-малко ефективни, но също така биха довели до икономии. Таванът за продължителността на програмата ще доведе до икономии на енергия, ако потребителите са осведомени за съществуването си и по-често ще избират по-често по-късите, но същевременно енергийно ефективни програми. Предоставянето на информация за продължителността на програмата на енергийния етикет също ще бъде ефективно, но изисква потребителите да могат да я разберат правилно.

Пълния тест на публикацията можете да намерите ТУК

Извънредните времена изискват извънредни мерки

Индустрията на домакинските уреди призовава Европейската комисия за извънредни мерки, които да помогнат на сектора да се справи с безпрецедентната ситуация, породена от избухването на COVID-19.

Индустрията, която в момента е възпрепятства в извършването на ежедневните си операции, е свидетел на забележително намаляване на търсенето и почти цялостно спиране на дейностите, било то производство, доставчици, услуги, логистика, външни лаборатории или научни изследвания в областта на иновациите.

“Здравният отговор на тази безпрецедентна ситуация безспорно е приоритет за всички нас”, заяви д-р Петер Гьоц, президент на APPLiA. “Трябва да разгледаме и последиците от кризата върху нашия сектор, макар те все още да не могат да бъдат напълно идентифицирани, нито количествено измерими”, добави той. “За да се запази продължаването и бъдещето на индустрията за домакинско оборудване в Европа, сега трябва да бъдат облекчени основните правни изисквания.”

Ангажиментът на индустрията за домакински уреди за постигане на целите на ЕС за декарбонизация не е изменен. Въпреки това, извънредните времена, в които живеем днес, изискват извънредни мерки. По този начин нашият сектор може да съсредоточи усилията си за своевременното поемане на това предизвикателство.

Писмото, изпратено до председателя на Европейската комисия, е достъпно тук, където е очертан стратегически път напред в полза както на промишлеността, така и на потребителите.

“В този момент очакваме решителни действия от страна на Комисията и на всички отговорни за вземането на решения в ЕС лица, които да ни помогнат да запазим работната сила и експертния опит, които имаме в Европа”, коментира Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLiA.

Изтеглете съобщението за пресата.

Изтеглете пълното писмо до председателя на Европейската комисия фон Дер Лайен.

https://www.applia-europe.eu/

EuCLEF – нова онлайн услуга на ECHA

ECHA (European Chemicals Agency) стартира нова онлайн услуга. EuCLEF  е търсачка за законодателството на ЕС в областта на химикалите. Предоставя информация за използваните вещества, приложими закони и произлизащите от тях задължения.

EUCLEF

EuCLEF дава възможност за търсене на законодателни актове относно химикалите в Европейския съюз и предоставя обобщение на законодателство на ЕС в областта на химикалите, с които дружествата може да се наложи да се съобразят, включително законодателство то в областта на здравословните и безопасни условия на труд, околната среда, контрола на продуктите и много други. EUCLEF дава възможност на дружествата да търсят веществата, които използват в базата данни с химикали и да видят дали съществуват ограничения или забрани за тях в различни законодателни актове.

За всеки законодателен акт има резюме на цялата съответна информация, включително обхвата, задълженията, освобождаванията, регулаторните дейности и списъците на засегнатите вещества, както и връзки към целите правни текстове на всички езици на ЕС.

Предоставя също специална услуга за регулаторни консултации, която помага на дружествата да се запознават със съдържанието на различните законодателни актове и свързаните с тях регулаторни задължения.

EUCLEF e онлайн услуга, финансирана от Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME).

Инструментът е активен от 11-ти март 2020 г.: https://echa.europa.eu/bg/legislation-finder