Променя се етикета, а не консумацията на енергия

На 1 март в магазините и онлайн се появява нов енергиен етикет. Това е нов рестарт, което създава място за по-нататъшни иновации. Насладете се на анимационен видеоклип APPLiA, като кликнете върху “Read more”.

На 1 март в магазините и онлайн се появява нов енергиен етикет. За много продукти, ние се сбогуваме с плюсовете и се връщаме към скала от А до G. Това е нов рестарт, което създава място за по-нататъшни иновации. Променя се етикета, а не консумацията на енергия.

Вижте видеоклипа на APPLiA в YouTube

Постигане на по-широк достъп до енергийна ефективност

APPLiA бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale  за основните резултати, постигнати в рамките на проекта STEP-IN по линия на “Хоризонт 2020”, относно енергийната бедност.

Днес около 50 милиона домакинства в Европейския съюз изпитват енергийна бедност в недостатъчните нива на основни енергийни услуги, като отопление, охлаждане и осветление. Осведомеността по този въпрос в цяла Европа се разраства бързо, за да разработят съобразени с нуждите и ограниченията решения, които да отразяват нуждите и ограниченията в различни географски контексти.

APPLiA Europe, представляваща индустрията за производство на домакински уреди, бе поканена да се присъедини към международната конференция, организирана от Adiconsum Nazionale, за основните резултати, постигнати в рамките на проекта 2020 STEP-IN project по линия на “Хоризонт 2020” относно енергийната бедност. Паоло Фалчиони, генералният директор на APPLiA сподели опита на сектора, който осигурява енергийна ефективност на място и се застъпва за по-широк достъп до ефективност.

“Според данните около 55% от домакинствата в Европа не притежават съдомиялна машина. И най-важното е, че има значителна разлика в степента на навлизане между страните в Европа”, стартира Паоло Фалчиони. В тази връзка той продължи: “Борбата с енергийната бедност изисква прилагането на солидна политическа рамка и въвеждането на нови бизнес модели, като например Papillon Project, за да се разшири достъпът до енергия в цяла Европа “. Енергийното етикетиране и новото законодателство на ЕС в областта на екопроектирането също са част от решението, като се гарантира, че на пазара се пускат само продукти с висока енергийна ефективност. “Разширяването на достъпа до енергия ще спомогне за постигането на по-високи енергийни цели и ще позволи на гражданите да спестят пари от сметките си за енергия за битови нужди”, каза г-н Фалчиони.

Необходими са съвместни усилия както на равнището на политиките, така и на обществено равнище, за да се отговори по най-добрия начин. Всъщност гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръговата култура и в по-общ план да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката и околната среда като цяло. С цел да се подкрепи тази цел, APPLiA разработи уебсайт, който предоставя полезни информативни инструменти за прилагането на по-добър и по-кръгов начин на живот за всички граждани. За повече информация посетете www.circularculture.eu

http://www.applia-europe.eu/

Дигитален идентификатор на сектора на домакинските уреди в Европа

Италианският изследователски център Osservatorio Digitale направи 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното представяне на директните членове на APPLiA Europe.

Комуникацията е от жизненоважно значение за всяко предоставяне на бизнес услуги. През последните години цифровите комуникации по-специално са доказали потенциала си да подобрят опита си с услуги, да повишат ефективността на разходите и да повишат достъпността на продуктите като цяло.

Под надзора на своя основател Сандро Джоергети фокусираният върху количествен и качествен анализ на дигиталните дейности италианския изследователски център Osservatorio Digitale извърши 3-месечна оценка на резултатите от дигиталното изпълнение на преките членове на APPLiA Europe наблюдавайки техните публични уебсайтове и социални медии. (Данните първо бяха сканирани, след това събрани, сортирани и класифицирани, за да се осигури преглед на онлайн присъствието и цифровите стратегии, приети от членовете на APPLiA, както и използването на платформите на социалните медии между 28 октомври 2020 г. и 22 януари 2021 г.

“Събраните данни удостоверяват, че цифровите дейности в индустрията за домакински уреди се превръщат в ключов фактор в стратегията за налагане на марката. Създадените обеми, сред най-добрите в мрежата, също са функционални, за да създадат активна връзка с потребителя, за да се справят по-добре с управлението на лоялността на клиентите”, каза г-н Джоергети.

В светлината на това проучване, дигиталното поведение на сектора на домашните уреди регистрира солидно и разнообразно онлайн присъствие, обслужващо потребителите със специализирани раздели на публични уебсайтове и значително социално медийно покритие. Във връзка с това Facebook и YouTube с дял, възлизащ на около 83%, изглежда са най-ефективният инструмент за достигане до потребителите, следван само от Instagram (68%), LinkedIn (59%), Twitter (54%) и Пинтерест (27%).

“Ентусиазираме се от работата на Osservatorio Digitale по онлайн дейностите на нашите членове, особено с това, че е безпрецедентен анализ, който изследва целия сектор по такъв сложен и съчленен начин. Вярваме, че това е чудесна възможност за рекордно и бъдещо сравнение”, заяви Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA Europe.

За повече информация посетете официалния сайт на Osservatorio Digitale: https://www.osservatoriodigitale.info/

http://www.applia-europe.eu/

Насочване на бъдещето на промишлеността на ЕС

Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от високопоставените експерти, участващи в индустриалната кръгла маса индустрия 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа.

През декември 2017 г. Комисията на ЕС организира кръгла маса на високо равнище за промишлеността 2030 в контекста на новата индустриална стратегия за Европа  контекста на новата индустриална стратегия за Европа. Групата трябваше да разработи 10-годишна визия за индустрия, която да се захване с цифровия и зелен преход. Експертите на високо равнище представиха доклад с препоръки за политиците на всички равнища, за да помогнат на Европа да управлява по-добре една бърза и приобщаваща трансформация. Dochul Choi, Старши вицепрезидент по технологична стратегия в Samsung Electronics и член на Управителния съвет на APPLiA, е един от участващите експерти на високо равнище.

В края на 2020 г. Комисията обяви създаването на Индустриален форум, който да продължи работата, извършена от Кръглата маса на високо равнище за промишлеността 2030 г. На 2 февруари се състоя първото виртуално заседание на Форума. Освен че предоставя стратегически експертни познания на високо равнище, групата ще подпомага Комисията при проследяването на изпълнението на индустриалната стратегия и допринася за работата на Комисията в областта на промишлените екосистеми в контекста на възстановяването. Форумът обединява заинтересованите страни от промишлеността, публичните органи, организациите на гражданското общество и инвеститорите.

Въз основа на предишния доклад с препоръки, разработени от експертите на кръглата маса, новият форум ще съветва институциите в толкова сложното и предизвикателно за цяла Европа и нейните граждани време да ръководят възстановяването и преди всичко “прераждането” на Европа.

http://www.applia-europe.eu/

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

Право на поправка или правилен ремонт – APPLiA на среща с Комисията за производителността на австралийското правителство

APPLiA отговаря на Комисията за продуктивност към австралийското правителство относно правото на ремонт в Европа.

Правото на ремонт представлява голяма част от актуалната дискусия както на равнище ЕС, така и на световно равнище. В тази рамка, APPLiA Europe беше помолена да сподели опита на индустрията относно правото на ремонт в Европа с държавна агенция, предоставяща политически консултации на австралийското правителство – Комисията за производителност.

Въз основа на рамката на ЕС за екодизайна Пало Фалчиони, генералният директор на APPLiA, представи преглед на основните измерения, които характеризират пазара за ремонт, като очерта някои основни аспекти от жизнения цикъл на продуктите.

“Пазарът за ремонт като част от стратегията на всяка компания за следпродажбени стратегии, възлиза на 4% от приходите на марката и създава обща основа за конкуренция сред индустриите”, коментира г-н Фалчиони. APPLiA е събрала данни от членството си за състоянието на заявките за ремонт и как са били обработени през 2016 г. и 2018 г. 81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., след което са се увеличили до 91% през 2018 г. Тази цифра доказва, че уредите са ремонтируеми.  В разбивката се на разходите за ремонтни дейности се вижда, че за големи уреди например най-голямата част от разходите са за труд, представляващи 42%; 37% от средната цена за ремонт е цената на резервните части; 16% отива на транспорт, а 5% са посочени като други разходи. В резултат на това близо 50 % от разходите са свързани с ремонта, която включва около 32 000 работници, пряко или косвено свързани с ремонтни дейности.

“Ремонтът не може да бъде извършен от всеки от нас, просто защото може да нямаме необходимите технически умения за правилния ремонт на продукта”, обясни Паоло Фалчиони, като посочи, че ключово в думите “поръчка” (право на поправка и ремонта да бъде извършен правилно) е от решаващо значение. Ако уредът не е правилно ремонтиран, безопасността в дома може да бъде компрометирана. Поради тази причина, сервизът трябва да спазва приложимите разпоредби за ремонт на електрическо оборудване, но също така трябва да има съответна застраховка, покриваща задълженията, произтичащи от услугата.  Предвид значението на темата за сектора, APPLiA Europe подкрепя учебния план, изготвен от APPLiA Унгария, чиято цел е обучение на младото поколение техници за ремонт на домакински уреди на ниво ЕС.

“Каква е перспективата на индустрията?”, попитаха експертите от Комисията за продуктивност, “по някои национални инициативи за т.нар ” Индекс на ремонтопригодност “? В отговор на това г-н Фалчиони заяви, че националните инициативи създават пречки пред единния пазар и следователно трябва да бъдат избягвани. “Първо трябва да разберем каква е стойността на такъв индекс, особено за потребителите. На всичкото отгоре, е ценно това, което може да се провери”, добави той. В момента все още съществуват твърде много опасения по тези два аспекта.

Друго измерение, което трябва да се има предвид, засяга трайността на продукта. Животът на един уред варира в зависимост от много фактори, които са извън контрола на производителя, включително честота на използване, поддръжка, монтаж и местоположение (стаята е влажна, твърде студена, твърде гореща, зле вентилирана).  Производителите провеждат тестове за издръжливост, но начина на употреба могат да се различават значително сред потребителите. Това, което е сигурно е, че грижата, с която се монтират, използват и поддържат уредите, ще има пряко въздействие върху тяхната ефективност и дълголетие.

Според френското проучване на TNS Sofres, много хора биха искали да запазят своите уреди за дълго време. Развитието на лоялността към потребителите е стратегическа цел за производителите на маркови продукти. Всички недостатъци в качеството на продуктите наистина биха отвлекли потребителите от марката. “Средната възраст на изхвърлените домакински уреди всъщност не се е променила значително с течение на времето, с единствената разлика, че днес те са обект на по-интензивно използване, като същевременно предлагат по-висока производителност и по-висока енергийна ефективност.” отбеляза Паоло Фалчиони.

Да отидем на фазата на рециклиране. Въз основа на законодателството за отговорността на европейските производители за белите уреди, нашите промишлени фондове и управлението на рециклирането на нашите уреди в целия ЕС. Въпреки съответните постижения, данните показват, че около 1/3 от продуктите, особено малките уреди, се изпращат от потребителите в контейнера за отпадъци дори когато те все още не са достигнали края на жизнения им цикъл. Като се има предвид това, от основно значение е да продължим да разширяваме кръговата култура, насочена към улесняване на прехода към по-кръгов модел.

В заключение, APPLiA приветства въвеждането на новия регламент относно екопроектирането, който определя границите на пазара от 1 март 2021 г. Новото законодателство ще определи етапа за равнопоставеност за всички предприятия, като задължава всички участници на пазара да изпълнят набор от минимални изисквания по този начин, което ще даде положително въздействие както върху потребителите, така и върху промишлеността.

http://www.applia-europe.eu/

Неволно отделяни пластмасови микрочастици от текстил по време на пране

Присъединете се към нашия уебинар на 28 януари от 10 до 11 ЧАСА.

Регистрирайте се Тук

Водещи на Панелите

Джулия Зила

APPLiA, Мениджър “Енергийна политика и околна среда”

Филип Мари Лакроа

Министерство на екологичния преход, Франция

Мауро Скала

EURATEX, директор “Устойчиви предприятия”

Валерия Бота

ECOS, Програмен мениджър

Виктор Сундберг

 Електролукс, вицепрезидент по околна среда и европейски въпроси

Наличието на пластмасови микрочастици в морската среда е обект на повишено внимание през последните години. На равнище ЕС, след плана за действие за кръговата икономика, Европейската комисия ще започне от самото начало оценка на въздействието на мерките за справяне с пускането на пластмасови микрочастици. През декември 2019 г. Европейският съюз прие правила за екопроектиране на перални машини, които в своя преглед ще включват оценка на ефективността на филтрите за задържане на пластмасовите микрочастици по време на изпирането. На национално равнище малко държави членки са определили разпоредби за справяне с пускането на микровлакна. По време на този уебинар заинтересованите страни ще обсъдят темата и ще поставят сцената за бъдещи политически инициативи.

http://www.applia-europe.eu/

Много пътища към кръговостта

Принос на APPLiA за Economiacircolare.com.

Има много маршрути по кръговите пътища. Кръговата икономика, която функционира за ЕС и неговите граждани, трябва да се основава на съгласувана рамка на политиката на ЕС, която има по-висока степен на устойчивост, като същевременно се запазва изграждането на единния пазар, конкуренцията и иновациите. Единният пазар функционира, ако е налице хармонизиран подход към различните мерки за кръгова икономика в целия ЕС. Секторът на домашните уреди подкрепя силно такава координирана рамка на ЕС за кръговата икономика.

Промишлеността също така вярва в бъдещата рамка на ЕС за устойчиви продукти, която продължава да стимулира иновациите и конкуренцията и разширява още повече избора на потребителите. В този контекст производителите в продължение на десетилетия напредват в кръговата икономика и полагат всички усилия за по-нататъшно повдигане на летвата за ефективност и устойчивост. Ако вземете например хладилник, един нов модел днес използва само 1/4 от енергията, консумирана от хладилника преди 20 години. Домакинските уреди са предоставили все по-високи стандарти за ефективност през годините, не само на фазата на потребление. Всъщност, кръговостта се подобрява през всички етапи на живота на уреда: започва с дизайна на продукта, след което се преминава през производство, употреба, ремонт и рециклиране. На този етап цикълът започва отново. В кръговата икономика продуктите служат на целта си възможно най-дълго и след това се превръщат в нещо друго, за да продължат да предлагат услуга на потребителите дори и като различен продукт. Съществуват различни начини за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и за производство на устойчиви продукти, които напредват в кръговата икономика: насочване към ефективността на материалите от източника, например чрез намаляване на количеството на материалите, използвани при създаването на продукти, повишаване на ефективността на продуктите по време на фазата на използване, използване на по-устойчиви материали, проектиране за трайност и ремонт, както и за възстановяване. Освен това се разработва цяла нова гама от устойчиви услуги, модели и продукти като услуги и цифрови решения, които могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и усъвършенствани знания и умения. Що се отнася до интелигентните технологии, те също за тук за да помогнат. На практика те помагат за управление на предлагането и търсенето на енергия. Това интелигентно използване, съчетано с електроуреди и уреди с ефективно използване на ресурсите ще доведе до намаляване на потреблението на енергия и ресурси и ще подобри общата стабилност на електроенергийните мрежи. На този нов пазар потребителите следва да бъдат стимулирани да използват новите уреди, за да се отговори най-добре на разполагаемата енергийната наличност и да бъдат възнаградени за това.

Трайността на продукта е друг ключов аспект, която трябва да се разгледа. Дълготрайните продукти намаляват потреблението на ресурси и отпадъци и са основен елемент от подхода на Европа към кръговата икономика, който секторът на домакинските уреди подкрепя.Това е и основен интерес на производителите да продават продукти, които разчитат на репутацията на марките. Следователно, трайността на продуктите е желана цел за всички. Що се отнася до твърдението, че средната продължителност на живота на много продукти е намалена през последните десетилетия, бихме искали да подчертаем, че през 1977 г. средната продължителност на живота на един голям уред, напр. пералня, е бил 10,87 години. До 2013 г. това се е увеличило на 13 години. Затова, като пример от нашия сектор, продължителността на живота на пералната машина е по-дълъг сега, въпреки факта, че определено използваме уредите повече от преди. Животът на даден продукт зависи не само от неговия дизайн, но и от потребителските модели, инсталирането на продукта, възможната неправилна употреби и възможностите за ремонт.

По отношение на етапа на ремонт, домакински уреди днес са ремонтируеми. Според данните, събрани от членовете на APPLiA през 2018 91% от заявките към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт. С оглед на увеличаването на броя на устройствата, които, когато се нуждаят от ремонт, са достигнали до професионални пунктове за ремонт, APPLiA поддържа разработено в тази област законодателство. В този контекст защитата и безопасността на потребителите са ключов елемент за поддържане на доверието на потребителите и за да не се излагат на риск усилията за кръговата икономика. Не е достатъчно продуктът да бъде ремонтиран, той трябва да бъде поправен правилно. Всъщност ремонтът на продуктите се нуждае от подходящи технически умения, които повечето потребители или непрофесионални сервизи нямат. Ако даден уред не се ремонтира правилно и процедурите за проверка на безопасността не са спазени, безопасността на потребителите в дома може да бъде компрометирана. Потребителите следва да имат право на “ремонт на продуктите” и да имат достъп до ремонтни услуги от професионални сервизи. Що се отнася просто до широко разпространено текущото поддържане на уредите, това става както се препоръчва от производителя. Цифровите услуги, предлагани от производителите заедно с физическия продукт и бъдещите интерактивни ръководства за употреба, ще направят този тип поддръжка още по-удобна. Такива съвети могат да помогнат за удължаване на полезния живот на продукта – например почистването на кана от варовик или замяна на филтъра в прахосмукачката. Тези операции могат да се извършват безопасно с малко технически умения.

На етапа на рециклиране има пропуски, които трябва да бъдат отстранени. Днес 90% от материалите, идващи от официално събраните уреди, когато са достигнали края на живота си, се възстановяват и са готови да влязат отново в производствените среди не само на индустрията за битова техника, но и за употреба в други продукти и потоци. Официално събраните големи уреди, като например хладилници, перални машини и климатици, се рециклират в много висока степен, а задвижваните от промишлеността схеми за рециклиране са в състояние да рециклират значителни количества. За да се подобри допълнително циркулярността, всички отпадъци трябва да бъдат обработени чрез коректни операции по рециклиране. Постигането на това би означавало, че всички отпадъци трябва да бъдат ефективно проследявани и докладвани. В действителност обаче, две трети от ценните ресурси остават недокументирани и не се връщат в материалните линии като вторични суровини, което прави неясно как тези отпадъци се събират и след това се третират. Пазарът на отпадъците следва да определи правилните изисквания, за да се гарантира, че всички отпадъци се събират, докладват и третират правилно, като се осигури достатъчна конкурентна икономическа среда за всички участници. Регулацията на ЕС за превоз на отпадъци и отпадъци и Приложение VI на Директивата за електрическо и електронно оборудване (Директивата за ОЕЕО) могат да бъдат рационализирани с оглед на кръговата икономика. С по-лека логистика милиони продукти могат по-лесно да получат нов живот, а повече ресурси могат да бъдат възстановени при по-високо качество на по-ниска цена.

Всичко това формира наричаната от APPLiA “кръгова култура“, в рамките на която инициативите и политиката, които допринасят за по-успешна кръгова икономика, обединяват всички обществени участници. Политиката е най-ефективна, ако поставя цели, които са били замислени с конкретни идеи за това как заобикалящата инфраструктура, обществото и другите участници на пазара биха си взаимодействали с тях. При стремежа към кръгова икономика е необходимо да се въведе балансиран подход , като се вземат предвид материалната ефективност, енергийната ефективност, благоденствието на гражданите, избора и достъпността на достъпността на потребителите – Всички маршрути, които водят до повишена кръговост.

http://www.applia-europe.eu/

Директива на ЕС за водата, предназначена за консумация от човека

На 16 декември 2020 г. Европейският парламент официално прие преработената Директива за питейната вода. Директивата влиза в сила на 12 януари 2021 г., а държавите членки ще разполагат с две години, за да я транспонират в националното законодателство.

Директивата за питейната вода се отнася до качеството на водите, предназначени за консумация от човека. Целта и е да се защити човешкото здраве от вредните въздействия на замърсяването на водата, предназначена за консумация от човека, като се гарантира, че тя е здравословна и чиста.

Директивата определя основните стандарти за качество на равнище ЕС. Трябва редовно да се наблюдават и проверяват общо 48 микробиологични, химични и индикаторни параметри. Като цяло, насоките на Световната здравна организация за питейната вода и становището на Научния консултативен комитет на Комисията се използват като научна основа за стандартите за качество в питейната вода.

Когато въвеждат Директивата за питейната вода в свое национално законодателство, държавите членки на Европейския съюз могат да включват допълнителни изисквания, например да регулират допълнителните вещества, които са от значение на тяхната територия, или да определят по-високи стандарти. Въпреки това на държавите-членки не се разрешава да определят по-ниски стандарти, тъй като нивото на защита на човешкото здраве следва да бъде еднакво в рамките на целия Европейски съюз.

Минималните  хигиенни изисквания по отношение на материалите, които влизат в контакт с вода, предназначена за консумация от човека са определени в чл. 11, т. 1. В т.2 на същия член са опрделени сроковете (2024 – 2025 г), в които ЕК трябва да приеме актове за изпълнение за установяване на конкретни минимални хигиенни изисквания за материалите, които влизат в контакт с водата, предназначена за консумация от човека. Комисията трябва да приеме и делегирани актове, за да допълни директивата, като определи подходящата процедура за оценяване на съответствието, приложима за обхванатите продукти (чл. 11, т. 8)

Обобщено законодателство, свързано с питейната вода можете да намерите на https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/legislation_en.html

Пълния текст на директивата можете да намерите и на: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31998L0083

Енергийният пазар за подобряване на нашето ежедневие

Приносът на APPLiA към бюлетина на SEEI (Société européenne des ingénieurs et des industriels).

Тази сутрин се събудихме и сред първите неща, които направихме, включихме кафе машината. След това, след закуска, ние изпразнихме съдомиялната, която преди това бяхме напълнили и веднага след това се приготвихме за деня на работа. Точно преди да седна и отворихме пощенската кутия на електронната си поща, ние зареждахме пералнята. Време е за работа. “Чакайте… Малко по-студено е от вчера. По-добре да поставя нагревателя на малко по-висока температура.” Мислехме, че повечето от нас са го направили.

Постоянното снабдяване с енергия обикновено се приема за даденост. Без него нито едно от действията по-горе не би било възможно. Това би се отразило негативно върху ежедневните ни дейности, като пряко влияе на начина ни на живот. Ние, като граждани, разчитаме на постоянното снабдяване с електричество, за да се гарантира, че нашите домове се отопляват, обядът ни може да бъде приготвен, дрехите ни се изпират и подът ни може да се почисти. Ако енергията е прекъсната, домовете ни са изключени. Същото се случва и с нашите градове, обществени услуги и други важни доставки, като например водоснабдяване.

Добре функциониращият пазар на електроенергия в ЕС е от съществено значение за неговите граждани и осигурява енергия, когато е необходимо. Системата трябва да бъде безопасна, стабилна и интегрирана.

Настоящата инфраструктура се основава на общи правила за енергийния пазар и трансграничната инфраструктура, които позволяват енергията да се използва извън националните граници. Секторът на домакинските уреди подкрепя интегрираните обновявания, основани на енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници на място и гъвкавостта на търсенето, за да се постигнат интелигентни и декарбонизирани сгради.

Енергийният пазар, какъвто го познаваме, не е фиксиран на камък. Той по-скоро се развива и ЕС трябва да го следва. В момента се осъществяват нови начини за споделяне на енергия, в които потребителите играят активна роля на енергийния пазар. Тъй като новите подходи към потреблението на енергия стават все по-често срещани, потребителите са все по-малко само потребители на електроенергия, а също са и повече от енергийните доставчици. В този смисъл те допринасят за поддържането на стабилността на електроенергийната система и по този начин играят централна роля в нея. В този контекст стимулите и субсидиите са ключови инструменти за ангажиране на потребителите.

На новите пазари на електроенергия гъвкавостта от страна на търсенето е от основно значение. Интелигентните уреди могат да помогнат за управлението на сметката за електроенергия, като се възползват от гъвкавостта на търсенето в дома, което означава, че променливото производство на енергия се съчетае с променливо търсене и се отразява в намалени сметки за енергия за потребителите. Енергийният пазар в ЕС трябва винаги да работи за по-добър начин на живот за своите граждани.

http://www.applia-europe.eu/

Електронните права са нови и основни права

В контекста на отмяната на щита за неприкосновеност на личния живот в ЕС и САЩ и решението Schrems II Европейският комитет по защита на данните (European Data Protection Board  EDPB) публикува своите препоръки за дружествата.  “Докато дигиталната екосистема на ЕС бързо се оформя” коментира Паоло Фалчиони, генералния директор на APPLiA, “въпросите като правото на неприкосновеност на личния живот и спазването на правилата на EDPB са водещи принципи, които трябва да имат предвид.” В този контекст настоящите препоръки биха могли да окажат отрицателно въздействие върху отворените цифрови екосистеми и, по отношение на свързаните с тях домашни уреди, тяхната функционалност.

Крирптирането се разглежда като начин за гарантиране на поверителност, което означава, че съобщенията или файловете са кодирани така, че те могат да бъдат прочетени само от определени хора или системи. Въпреки това, някои видове криптиране могат да нарушат процесите на устройствата, като блокират потока от данни и по този начин предотвратяват осъществяването на процеса. Такъв би могъл да бъде случаят със свързаните уреди, които често разчитат на оперативна съвместимост с трети страни за изпълнението на определени функции. Команда към свързана фурна например често преминава през сложна цифрова екосистема, за да се получи определена функция. С шифроването на място, този поток може да не работи както е предвидено, като потенциално се прави “свързаната” функционалност на продукта излишна.

Проблемът с криптирането представлява също така критично (или може би невъзможно) предизвикателство за европейските производители, особено за малките и средните предприятия, да криптират своите данни до такава степен, че да са извън възможностите за декриптиране на правителството на трета страна. Подобни операции всъщност биха надхвърлили техническия и финансовия капацитет на повечето МСП. По такъв начин целта на ЕС да направи цифровия преход приобщаващ за гражданите и работниците в ЕС няма да бъде постигната.

“Секторът на домакинските уреди е двигател на цифровите иновации и работи, за да донесе предимствата на цифровизацията в ръцете на гражданите, в дома им.” добави г-н Фалчиони. “По този начин производителите на уреди оценяват правото на потребителите на неприкосновеност на личния живот и гарантират, че те са в съответствие с ангажиментите, поети от GDPR.” Защитата на неприкосновеността на личния живот при предаването на данни и най-съвременната киберсигурност са основен приоритет за сектора на домакинските уреди. Поради тази причина на производителите следва да се има доверие, за да се гарантира кои видове допълнителни мерки са подходящи за нуждите на тяхното предаване на данни, въз основа на анализ за всеки отделен случай, като се вземат предвид естеството на данните, тяхната чувствителност и начина на обработването им.

В цифровата ера гражданите разширяват основните си права с нови електронни права  – данни и неприкосновеност на личния живот в електронните среди, защита от кибератаки, собственост върху данните. Секторът на домакинските уреди цени тези права дълбоко и работи, за да продължи да предоставя продукти при пълното зачитане и подкрепа на електронните права.

Свалете от тука пълната Position Paper

http://www.applia-europe.eu/