Теми

Теми
Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023

Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023

Индустрията за домакински уреди в Европа продължава пътя си към по-голяма устойчивост и иновации. Докладът разглежда най-новите производствени, устойчиви и…
Новите правила за опаковките излагат на риск веригите за доставки

Новите правила за опаковките излагат на риск веригите...

Миналата седмица законодателните органи на Европейския съюз и Комисията постигнаха споразумение относно правилата на ЕС за устойчиви опаковки, насочени към…
Последен шанс за европейския законодател за реалистично и ползотворно за околната среда решение относно опаковките за многократна употреба

Последен шанс за европейския законодател за реалистично и...

Браншът на домакинските уреди следи обсъжданията по време на триалозите на Съвета на ЕС, Европейския парламент и Комисията във връзка…
Енергийно- интелигентни уреди: стартиране на Кодекс на поведение на ЕС за оперативна съвместимост

Енергийно- интелигентни уреди: стартиране на Кодекс на поведение...

Докато енергийната система на ЕС се измества към децентрализирана среда на доставки с нарастващи възобновяеми източници, енергийно-интелигентните уреди играят решаваща роля за гъвкавостта на…
Енергийно-умните домакински уреди могат да играят важна роля за енергийната сигурност на Европа

Енергийно-умните домакински уреди могат да играят важна роля...

Енергийно-умните домакински уреди могат да играят важна роля за енергийната сигурност на Европа. По-рано тази година, на фона на нарастващите призиви за действие за…
Определяне на европейска визия за надежден Изкуствен Интелект

Определяне на европейска визия за надежден Изкуствен Интелект

Изкуственият интелект (ИИ) се е разраснал, за да се превърне в област със стратегическо значение и ключов двигател на икономическото развитие. Михал Закржевски, Директор…
Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо европейско общество: Нашите препоръки за законодателния мандат на Европейския съюз 2024-2029 г.

Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо...

APPLiA Домакински уреди подготви тази пътна карта, за да предостави приложими препоръки за Европейската комисия, Европейския парламент и 27-те национални правителства през…
За справедлив и неутрален подход към стратегическите технологии в Закона за нулеви емисии  (NZIA)

За справедлив и неутрален подход към стратегическите...

APPLiA България призовава българските институции да подкрепят отваряне на обхвата на стратегическите технологии за нулеви емисии и в него да се включат…
Споразумението на Европарламента и Съвета за F-Gas връща европейските потребители към изкопаемите горива

Споразумението на Европарламента и Съвета за F-Gas...

След продължителни и бурни преговори съзаконодателите на ЕС постигнаха днес временно споразумение за цялостна забрана на флуорираните газове (F-Gas). Поетапното премахване ще…