За справедлив и неутрален подход към стратегическите технологии в Закона за нулеви емисии (NZIA)
За справедлив и неутрален подход към стратегическите технологии в Закона за нулеви емисии (NZIA)
APPLiA България призовава българските институции да подкрепят отваряне на обхвата на стратегическите технологии за нулеви емисии и в него да се включат „енергийноефективните домакински уреди“. Асоциацията изпрати писмо до министрите на икономиката и индустрията и на околната среда и водите. Публикуваме текста на писмото.
До г-н Богдан Богданов
Министър на икономиката и индустрията
Копие:
Юлиян Попов
Министър на околната среда и водите
16 октомври 2023
Позиция на APPLiA България относно Закон за нулевите емисии в промишлеността (NZIA)
APPLiA България е представителното сдружение на производителите на домакински електроуреди в България. Браншът е представен с три големи структуроопределящи производствени предприятия в страната (Пловдив, Шумен и Варна), произвеждащи хладилни уреди, бойлери, малки отоплителни уреди, термопомпи. Това са Либхер-Хаусгерете Марица, ТЕСИ и Елдоминвест. Членовете на асоциацията пускат на пазара цялата гама от домакински електроуреди (перални, сушилни, съдомиялни, хладилници, фризери, фурни, бойлери, прахосмукачки и др., както и голямо разнообразие от малки домакински електроуреди).
Силно сме обезпокоени от възприетия подход в Проекто-закона за нулевите емисии в промишлеността (NZIA). Той идентифицира осем стратегически технологии за нулеви емисии, които включват мрежови технологии и термопомпи, за да допринесат за европейския зелен преход, по-специално чрез увеличаване на енергийната ефективност и дела на възобновяемите енергийни източници. Но оставя зад борда редица други технологии с доказан и дългосрочен принос за декарбонизацията и енергийната ефективност.
Във връзка с това бихме искали да отбележим ключовата роля на „енергийно-интелигентните (умните) уреди“ (ESA), определени като „устройство с активирана комуникация, способно да реагира на външни стимули като цена и/или други сигнали, директно или чрез посредник, или в самостоятелна конфигурация, или като част от агрегат, и способно да осигури гъвкавост по отношение на своето потребление на електроенергия във времето или модела на потребление“.
Тъй като една по-„кръгова“ енергийна система поставя енергийната ефективност в основата си, навлизането на енергийно-интелигентни уреди, по-специално на енергийно- ефективните домакински уреди, ще бъде ключова мярка, която ще допринесе значително за подобряване на ефективността на енергийната система на ЕС. Има няколко вида домакински уреди, които вече предлагат енергийно-гъвкави решения на пазара на ЕС (хладилници, HVAC, перални, съдомиялни,..). Колкото повече енергийноефективни домакински уреди, толкова по-ефективна ще бъде енергийната система.
Секторът на домакинските уреди от три десетилетия е регулиран по отношение на екодизайна на своите продукти и допринася за намаляването на енергийното потребление, респ. на въглеродните емисии чрез предлагането на пазара на уреди с висока енергийна ефективност.
APPLiA България силно препоръчва да се отвори обхватът на стратегическите технологии за нулеви емисии и да се включат „енергийноефективните домакински уреди“.
APPLiA България призовава българските институции да подкрепят позицията на бранша на домакинските електроуреди в обсъжданията на ниво Европейски съюз.