Данни за сектора

Данни за сектора
Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023

Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023

Индустрията за домакински уреди в Европа продължава пътя си към по-голяма устойчивост и иновации. Докладът разглежда най-новите производствени, устойчиви и…
В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022

В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022

APPLiA публикува поредния си годишен доклад: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022. Той представлява задълбочен поглед върху устойчивостта, цифровизацията…
Материални потоци в сектора на домакинските електроуреди

Материални потоци в сектора на домакинските електроуреди

Между 2011 и 2015 индустрията, произвеждаща домакински електроуреди успя да намали консумацията на вода за един продукт с около 30%,…
Индустрията на домакинските уреди в Европа 2020—2021 г.

Индустрията на домакинските уреди в Европа 2020—2021 г.

Този доклад е задълбочен поглед към устойчивостта, цифровизацията и Европейската конкурентоспособност, така както са стимулирани от сектора на домакинските уреди.
Кръгова култура, интелигентни домове и икономически растеж

Кръгова култура, интелигентни домове и икономически растеж

Третата по ред моментна снимка на “By the numbers” (“В числа”) на индустрията за домакински уреди в Европа показва набор от важни…
В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2018 – 2019

В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2018 – 2019

Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на https://applia-europe.eu/statistical-report-2018-2019/introduction/index.html на старницата на APPLiA Europe. Докладът показва постигнатото…