Данни за сектора

Данни за сектора
Материални потоци в сектора на домакинските електоруреди

Материални потоци в сектора на домакинските електоруреди

Между 2011 и 2015 индустрията, произвеждаща електродомакински уреди успя да намали консумацията на вода за един продукт с около 30%,…
Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.

Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.

Този доклад е задълбочен поглед към устойчивостта, цифровизацията и Европейската конкурентоспособност, така както са стимулирани от сектора на домакинските уреди
Кръгова култура, интелигентни домове и икономическия растеж

Кръгова култура, интелигентни домове и икономическия растеж

Третата по ред моментна снимка на “By the numbers” (“В числа”) на индустрията за домакински уреди в Европа показва набор от важни…
В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019

В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019

Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на https://applia-europe.eu/statistical-report-2018-2019/introduction/index.html на старницата на APPLiA Europe. Докладът показва постигнатото от…