Индустрията на домакинските уреди в Европа 2020—2021 г.
Индустрията на домакинските уреди в Европа 2020—2021 г.
Този доклад е задълбочен поглед към устойчивостта, цифровизацията и Европейската конкурентоспособност, така както са стимулирани от сектора на домакинските уреди.