Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.
Индустрията за домакинските уреди в Европа за 2020—2021 г.

Този доклад е задълбочен поглед към устойчивостта, цифровизацията и Европейската конкурентоспособност, така както са стимулирани от сектора на домакинските уреди