Устойчивостта започва от дома

Устойчивостта започва от дома
Устойчива Коледа: сезонът, в който домакинските уреди блестят

Устойчива Коледа: сезонът, в който домакинските уреди блестят

Домакинските уреди искат Коледа да бъде всеки ден, тъй като това наистина е сезонът за тях да блестят. От поддържането…
Устойчивостта започва от дома: приносът на домакинските уреди

Устойчивостта започва от дома: приносът на домакинските уреди

Производителите на домакински електроуреди са посветени на кръговата икономика и ресурсната ефективност като  основополагащи фактори за устойчивото бъдеще, затова прилагат…