Устойчиви домакински уреди: Част 6. Рециклиране и оползотворяване
Устойчиви домакински уреди: Част 6. Рециклиране и оползотворяване
Рециклираните отпадъци се инжектират обратно в икономиката като вторични суровини. Рециклирането и възстановяването са последната стъпка в жизнения цикъл на домакинските уреди.
Кръговостта е ключова цел за политиците в ЕС, индустрията и много граждани. Поради тази причина трябва да сме сигурни, че ценни продукти, материали и ресурси се задържат в икономиката възможно най-дълго, че генерирането на отпадъци е сведено до минимум и че дълготрайните продукти, споделянето, цифровизацията, както и възстановяването на ресурсите ще станат стандарт.
За да се постигне напредък в устойчивия начин на живот, трябва да се справим с проблема с най-големия нарастващ поток от отпадъци в Европа: електроните отпадъци. Чрез правилно рециклиране на електронните отпадъци е възможно да бъдат върнати обрано в икономиката ценните суровини, които са открити в изхвърлени предмети. Това намалява нуждата от добив на първични суровини, минимизира емисиите на парникови газове и запазва природните ресурси на нашата планета. Когато домакинските уреди достигнат края на своя живот, те могат да бъдат рециклирани за извличане на минерали и материали, преди да бъдат изпратени обратно на производителите като вторични суровини. Това значително намалява нуждата от първични ресурси и стимулира кръговата икономика.
Когато се превърнат в отпадък, всички домакински електроуреди подлежат на разделно събиране, след което те се рециклират. Рециклираните материали се връщат обратно в икономиката като вторични суровнини и цикълът се завърта отново. Тези материали се използват не само за производството на нови уреди, но и за призводството на продукти в други сектори на икономиката.
Грижата за околната среда ни задължава като граждани и потребители да се погрижим за разделното им събиране.

Как да стане това?

Като върнем безплатно отпадък от електрическо и електронно оборудване в търговските обекти, които извършват продажба на такова оборудване, при покупката на нов уред от сходен вид и изпълняващо същите функции. Старият уред се извозва при доставката на закупения.
Като върнем безплатно много малък по размер отпадък от електрическо и електронно оборудване (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които извършват продажба на електрическо и електронно оборудване, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2. Не е нужно да закупите оборудване от подобен вид.
Като се обадим на организация по оползотворяване за извозване на уреди, превърнали се в отпадък.