Новини и инициативи

Новини и инициативи
IFA Берлин 2023 представя бъдещето на техниката

IFA Берлин 2023 представя бъдещето на техниката

APPLiA България е @ IFA Берлин 2023. Тази година IFA, най-голямото търговско изложение за домакински уреди и потребителска електроника, чества…
Нова рециклираща инсталация за батерии в София

Нова рециклираща инсталация за батерии в София

APPLiA България има удоволствието да представи резултатите от демонстрационен проект, осъществен от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, съвместно с партньори от…
Устойчиви домакински уреди: Част 6. Рециклиране и оползотворяване

Устойчиви домакински уреди: Част 6. Рециклиране и оползотворяване

Рециклираните отпадъци се инжектират обратно в икономиката като вторични суровини. Рециклирането и възстановяването са последната стъпка в жизнения цикъл на…
Устойчиви домакински уреди: Част 5. Ремонт

Устойчиви домакински уреди: Част 5. Ремонт

Днес уредите могат да се ремонтират. Ремонтът е петата стъпка в жизнения цикъл на продукта. Ремонтът е неразделна част от…
МОСВ, БСК и браншови организации обсъдиха актуални за бизнеса теми

МОСВ, БСК и браншови организации обсъдиха актуални за бизнеса теми

На 3 август 2023 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе среща на министъра на околната среда…
Устойчиви домакински уреди: Част 4. Употреба и консумация

Устойчиви домакински уреди: Част 4. Употреба и консумация

Употребата и консумацията са четвъртата стъпка от жизнения цикъл на устойчивите домакински уреди. Домакинските уреди имат решаващ принос за енергийната…