Есенната сесия 2023 на APPLiA постави във фокус важните за бранша теми в нестабилната икономическа обстановка и предстоящите избори в ЕС през 2024
Есенната сесия 2023 на APPLiA постави във фокус важните за бранша теми в нестабилната икономическа обстановка и предстоящите избори в ЕС през 2024
Габриела Чифличка, Генерален директор на APPLiA България, беше отново в Брюксел за следващия кръг от дискусии по ключовите теми за индустрията на домакинските уреди. Започнахме с много важни въпроси като необходимостта от подмяна на стари енергоемки уреди, за да използваме потенциала на високотехнологичните енергийноефективни домакински елетроуреди за постигане на целта за нулево нетно потребление на енергия. Но не само това.
Насладихме се на информативната презентация на Кевин Меснер от Американската Асоциация на производителите на домакински уреди (AHAM), който описа бурния политически пейзаж в САЩ и сподели ключовите проблеми за производителите на домакински уреди в САЩ.
Есенната сесия на APPLiA продължи с обмен на информация относно развитието по конкретни политики в обхвата на Асоциацията, касаещи големите и малки уреди, уредите за отопление, вентилация и охлаждане и завърши с Общото събрание.
Тазгодишното Общо събрание постави началото на много ползотворни дискусии с наближаването на Изборите за Европейски парламент през 2024 г. Ако Европа иска осъществи енергийния преход, трябва да интергрира в постинагането му социални, екологични и икономически измерения.
Ние обобщихме нашата визия за следващата Европейска комисия в нашия Манифест: Manifesto 2024 | APPLiA (applia-europe.eu)