Ускоряване на растежа в Европа

Ускоряване на растежа в Европа
Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо европейско общество: Нашите препоръки за законодателния мандат на Европейския съюз 2024-2029 г.

Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо европейско общество: Нашите препоръки за законодателния мандат на Европейския съюз 2024-2029 г.

APPLiA Домакински уреди подготви тази пътна карта, за да предостави приложими препоръки за Европейската комисия, Европейския парламент и 27-те национални…
За справедлив и неутрален подход към стратегическите технологии в Закона за нулеви емисии  (NZIA)

За справедлив и неутрален подход към стратегическите технологии в Закона за нулеви емисии (NZIA)

APPLiA България призовава българските институции да подкрепят отваряне на обхвата на стратегическите технологии за нулеви емисии и в него да…
Споразумението на Европарламента и Съвета за F-Gas връща европейските потребители към изкопаемите горива

Споразумението на Европарламента и Съвета за F-Gas връща европейските потребители към изкопаемите горива

След продължителни и бурни преговори съзаконодателите на ЕС постигнаха днес временно споразумение за цялостна забрана на флуорираните газове (F-Gas). Поетапното…
Ефектите на CBAM и NZIA върху индустрията на домакинските уреди: Писмо на APPLiA България до Министъра на околната среда и водите

Ефектите на CBAM и NZIA върху индустрията на домакинските уреди: Писмо на APPLiA България до Министъра на околната среда и водите

APPLiA България изпрати писмо до г-н Юлиян Попов, Министър на околната среда и водите, в което го запознава с коментарите…
Актът за нулеви емисии: Защо чисти технологии като домакинските електроуреди са оставени зад борда?

Актът за нулеви емисии: Защо чисти технологии като домакинските електроуреди са оставени зад борда?

На 16 март 2023 Европейската комисия публикува предложението за Европейски закон за промишленост с нулеви емисии (The Net-Zero Act), чиято…
Актът за критичните суровини: протекционизъм или свободна търговия

Актът за критичните суровини: протекционизъм или свободна търговия

Като  част от обновената търговска стратегия на Европа предложеният Закон за критичните суровини, представен от Европейската комисия на 16 март…