Споразумението на Европарламента и Съвета за F-Gas връща европейските потребители към изкопаемите горива

След продължителни и бурни преговори съзаконодателите на ЕС постигнаха днес временно споразумение за цялостна забрана на флуорираните газове (F-Gas). Поетапното премахване ще се прилага още от 2027 г. за някои приложения на продукти, заличавайки от пазара най-съвременните чисти технологии, включително термопомпи, и оставяйки на потребителите по-малко ефективни опции. Мярката, предложена...