Защо опаковките за многократна употреба не винаги са толкова екологични, колкото звучи

Опаковката предпазва домакинските уреди във фабриката, складовете и по време на транспортиране, като гарантира, че продуктът е в добро работно състояние, когато пристигне в магазините или в домовете на потребителите, с оглед допълнително гарантиране на тяхната безопасност по време на употреба. Най-очевидният страничен ефект от неправилното опаковане е повредата на...

Актът за нулеви емисии: Защо чисти технологии като домакинските електроуреди са оставени зад борда?

На 16 март 2023 Европейската комисия публикува предложението за Европейски закон за промишленост с нулеви емисии (The Net-Zero Act), чиято  цел е да подобри инвестиционната среда за технологии с нулеви емисии в Съюза. Браншът на домакинските електроуреди подкрепя целите на Съюза за декарбонизация, постигане на климатичен неутралитет и преминаване към...

Комисията призовава за огромен тласък в предоставянето на дигитално образование и дигитални умения

Оценявайки съвременните тенденции и бързото развитие на дигиталните технологии, както и потенциала им за постигането на зелена и климатично неутрална икономика, Европейската комисия се ангажира с инициативи, които ще дадат тласък на дигиталната трансформация чрез стимулиране на адекватното развитие на дигиталното образование и придобиването на дигитални умения от гражданите, които...

БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ПРАЗНУВА 43-ТИ РОЖДЕН ДЕН

APPLiA България с най-голяма радост и удоволствие поднася поздравленията си за 43-тия рожден ден  на Българската стопанска камара. През изминалите години нашите организации изградиха отлично пратньорство при представителството на интересите на българския бизнес, което продължава да се развива активно в днешната предизивкателна законотворческа ситуация, белязана от лавината на законодателни предложения...

Възможности за европейско финансиране: Време за България да се възползва от тях

На 21 април 2023г.  в София по покана на българския депутат от Европейската народна партия в Европейския парламент г-жа Ева Майдел се състоя среща за представяне на Практическото ръководство за европейските фондове и програми 2021 - 2027, изготвено със съдействието на Европейския институт. Наред с широките възможности за финансиране на...

Актът за критичните суровини: протекционизъм или свободна търговия

Като  част от обновената търговска стратегия на Европа предложеният Закон за критичните суровини, представен от Европейската комисия на 16 март 2023, обещава да ускори отворената стратегическа автономия, но не уточнява къде свършва „отвореното“ и къде започва „автономията“. В глобалната икономика без граници с взаимно зависими вериги за доставки укрепването на...