APPLiA България на гости на ТЕСИ и Елдоминвест
APPLiA България на гости на ТЕСИ и Елдоминвест
На 24. и 25. октомври APPLiA България посети своите колеги от производствените предприятия ТЕСИ ООД и Елдоминвест ООД.
И двете предприятия стартират дейността си в бурните години на прехода към пазарна икономика в България, за да преминат през трудностите и отговорностите на изграждането на успешен международно признат и социално отговорен бизнес и да се наложат на пазара като любими марки в българските домове. И не само: те изнасят своята продукция на няколко континента, подобрявайки качеството на живот и съдействайки за намаляването на въглеродния отпечатък на местните общности.
Иновативни решения за домакинствата, стандарти за високо качество, устойчивост, енергийна и ресурсна ефективност, инвестиции в декарбонизация, в  автоматизация и дигитализация: това са само някои от характеристиките на българските производители на домакински електроуреди.
Докоснахме се до продуктите и получихме информация от първа ръка от екипите, ангажирани с дизайна, производството, логистиката и дистрибуцията на цялата гама продукти за бита: водонагреватели, термопомпи, соларни системи, фотоволтаични  и хибридни водонагреватели, отоплителни уреди и печки.
Предприятията инвестират в най-модерни решения за автоматизация и дигитализация на организационните и производствени процеси, посрещайки предизвикателствата и впрягайки в действие възможностите на съвременните технологии.
Самите те активно развиват новаторски технологии и се явяват пионери в редица иновативни решения.  Инж. Иван Петров от Елдоминвест представи разработения от екипа на компанията първи български хибриден водонагревател, който работи с чиста и възобновяема енергия от слънцето, предоставя екологично решение за топла вода при ниски енергийни загуби. Той ни запозна и с още един продукт, който допринася за декарбонизацията- фотоволтаичните водонагреватели, характеризиращи се с екологично устойчиво потребление с нулев въглероден отпечатък.
Прекарахме два ползотворни работни дни в съдържателни разговори за проблемите и предизвикателствата на българските предприятия, за това какви действия трябва да предприемат и Европейският съюз, и българското правителство, за да гарантират конкурентоспособността на европейските компании и  да им създадат благоприятни условия, за да работят и се развиват в Европа в конкурентна среда с възможност да разгърнат пълния си потенциал.
Лавината от законодателни предложения, често изработени без нужната оценка на въздействието, откъснати от действителността и белязани от тотално непознаване и неразбиране на въздействията на външната икономическа и социална среда и процесите в предприятията, създават огромни бариери за бизнеса да се развива и иновира в мащаб. Освен това, самите те на само, че противоречат на амбициозните цели на ЕС за зелен преход, но и създават препятствия за постигането им.
Актуален пример е предложението на ЕС за повторна употреба на опаковките на големите домакински в размер на 90 % (#PPWP),  което не отчита потенциалните негативи за околната среда, до които ще доведе увеличеният размер на въглеродните емисии от обратната логистика, както и увеличеният разход на ресурси като вода и енергия. Повече на Европа трябва да знае 8 неща, преди да въведе изисквания за многократна употреба на опаковките – APPLiA BG
Друго негативно въздействие върху бизнеса и иновациите ще окаже Законът за нулеви емисии в промишлеността (The Net-Zero Act), който фаворизира ограничен брой технологии и зачерква постиженията в постигането на устойчивост и декарбонизация на сектори като производството на домакински уреди, които доказано допринасят на нулевите емисии от десетилетия. Повече на За справедлив и неутрален подход към стратегическите технологии в Закона за нулеви емисии (NZIA) – APPLiA BG.
Благодарим на ТЕСИ и на Елдоминвест за отличната организация.
Споделяме с Вас и любезно предоставеното ни от Елдоминвест видео: https://www.youtube.com/watch?v=xicHjD1DB8E