Дигитална трансформация

Дигитална трансформация
Комисията призовава за огромен тласък в предоставянето на дигитално образование и дигитални умения

Комисията призовава за огромен тласък в предоставянето на дигитално образование и дигитални умения

Оценявайки съвременните тенденции и бързото развитие на дигиталните технологии, както и потенциала им за постигането на зелена и климатично неутрална…