Комисията призовава за огромен тласък в предоставянето на дигитално образование и дигитални умения

Оценявайки съвременните тенденции и бързото развитие на дигиталните технологии, както и потенциала им за постигането на зелена и климатично неутрална икономика, Европейската комисия се ангажира с инициативи, които ще дадат тласък на дигиталната трансформация чрез стимулиране на адекватното развитие на дигиталното образование и придобиването на дигитални умения от гражданите, които...