Членове

Членове

В APPLiA България членуват производители на домакински електроуреди, представляващи най-големите български и европейски марки. Те предлагат на пазара домакински електроуреди с високо качество, енергийна ефективност и безопасност, които подобряват качеството на живот на потребителите. 

Продуктите са представени в категориите: