APPLiA България

APPLiA България
APPLiA България е сдружение на производителите на домакински електроуреди в България, създадено през 2012 г., което до 2018 г. беше познато като СЕСЕД България. 
APPLiA България подпомага сектора на домакинските електроуреди в България за постигане на устойчив начин на живот, като:
APPLiA България насърчава иновативни и устойчиви политики и решения за българските домове и така допринася за развитието на сектора като значим икономически фактор с годишен оборот от около 700 милиона лева, с инвестиции в иновации около 20 милиона лева и създаващ над 15000 преки и непреки работни места в производството, търговията, логистиката, следпродажбения сервиз, компании подизпълнители и други.
APPLiA България е член на: