Трайност и ремонтопригодност – система за оценяване

Изискванията за аспектите на материалната ефективност, като например ремонтопригодност, възможност за повторно използване и подобряване са добавени в инструментите на политиката за продуктите като Регламентите за Екопроектиране и Енергийно етикетиране

Виж повече