Преглед на интелигентните домашни екосистеми с акцент върху енергийните последици

Техническия доклад на Съвместния изследователски център (JRC), Службата на Европейската комисия за научни изследвания и знания предоставя основана на доказателства научна подкрепа за Европейския процес на формулиране на политики.

Виж повече