Производителите се ангажират с правила, които помагат на потребителите да изберат най-добрата ютия

APPLiA създаде кодекс за поведение, който определя общ подход за оценка, обявяване и съобщаване на цените на парното гладане. От 1 юли сравняването на парни продукти за гладене и тяхната пара ще бъде много по-лесно и по-всеобхватно.

Виж повече