Последни новини

Съвместна позиция на индустрията относно инструкциите за сортиране на потребителите

За да се постигнат целите на ЕС за рециклиране на опаковки до 2025/2030 г., равнищата на събиране в ЕС трябва да нараснат. Долуподписаните организации излагат конкретни и подлежащи на действие решение за създаване на лесна и разбираема система за правилно сортиране при източника.

Повече

Промени в търговските правила между ЕС и Обединеното кралство, влизащи в сила през 2022 г.

С писмо Британското посолство в София информира относно предстоящите промени в търговията между ЕС и Обединеното кралство през 2022 г.

Повече