Последни новини

Механизмът за приспособяване на въглеродните граници: полуготово предложение

Pipeline and pipe rack of petroleum industrial plant with sunset sky background

С пакета “Годни за 55” Европейската комисия предложи набор от политически мерки за постигане на амбициозната цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) с 55 % до 2030 г. Сред тях е силно изтъкваният и международно спорен Механизъм за приспособяване на въглеродните граници (CBAM).

Повече