Последни новини

ЕС въвежда задължително обучение на работещите с диизоцианат от 24 август 2023 г.

С ограничението за диизоцианатите съгласно Регламента на ЕС REACH, публикуван в Официален вестник на ЕС, се въвеждат нови минимални изисквания за обучение на работниците, които обработват диизоцианат и смеси, съдържащи диизоцианат.

Виж повече