Последни новини

CBAM: Как да направите Механизма подходящ за целта?

В настоящия си вид CBAM не разполага с необходимите разпоредби за ефективно предотвратяване на изтичането на въглерод в продуктите надолу по веригата. Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA обсъди последиците от CBAM, както беше предложено понастоящем, като част от кръгла маса дискусия относно CBAM на срещата на високо равнище на Politico Live за конкурентна Европа

Повече