Любимите продукти на европейците допринасят за кръговата икономика

На 13 ноември членът на Европейския парламент Maria Da Graça Carvalho организира събитие в Европейския парламент за обсъждане на възможностите за определяне на балансирана и ефективна политика в областта на продуктите.

Виж повече