Енергийно- интелигентни уреди: стартиране на Кодекс на поведение на ЕС за оперативна съвместимост
Енергийно- интелигентни уреди: стартиране на Кодекс на поведение на ЕС за оперативна съвместимост
Докато енергийната система на ЕС се измества към децентрализирана среда на доставки с нарастващи възобновяеми източници, енергийно-интелигентните уреди играят решаваща роля за гъвкавостта на търсенето и оптимизирането на енергийната система.
Главна Дирекция “Енергия“ на Европейската комисия и Съвместният изследователски център стартираха Кодекса за поведение относно оперативно съвместими енергийно-интелигентни уреди по време на Европейския ден на енергетиката на панаира HANNOVER MESSE. APPLiA участва активно като фасилитатор за доброволна инициатива като ключова стъпка към повишаване на енергийната ефективност и устойчивостта в Европа.
Чрез прилагане на принципите, посочени в Кодекса за поведение, компаниите могат да допринесат за подобряване на въздействието върху околната среда от използването на енергия, повишаване на стабилността на мрежата и сигурността на доставките, оптимизиране на икономическите резултати и постигане на различни цели на енергийната система чрез повишена гъвкавост от страна на търсенето.
APPLiA очаква с нетърпение да допринесе за бъдещи разработки на кодекса, интегрирайки системи за управление на енергията и изследвайки енергийно- интелигентна икона за фаза 2, приветствайки възможността индустрията да поведе пътя в насърчаването на енергийно- интелигентни уреди.
Повече информация може да намерите  на Energy Smart Appliances: launch of an EU Code of Conduct for interoperability – European Commission (europa.eu)