Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023
Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023
Индустрията за домакински уреди в Европа продължава пътя си към по-голяма устойчивост и иновации.
Докладът разглежда най-новите производствени, устойчиви и пазарни тенденции в сектора на домакинските уреди и предоставя общ преглед на развитието на политиките, влияещи върху бранша през 2022-2023 г.
Основни заключения:
  • Използването на материали във фазата на производството е намаляло
  • Средното потребление на вода и енергия на пералните и съдомиялните машини значително намалява
  • Въпреки че количеството събрани, обработени и рециклирани електрически и електронни отпадъци непрекъснато нараства през годините, все още има значителна празнина от недокументирани материали
  • Броят на големи и малки уреди, търгувани в Европа, леко спадна между 2022 г. и 2023 г. с изключение само на пералните машини и ютиите

Докладът: Home | APPLiA statistical report 2022-2023 (applia-europe.eu)