Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо европейско общество: Нашите препоръки за законодателния мандат на Европейския съюз 2024-2029 г.
Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо европейско общество: Нашите препоръки за законодателния мандат на Европейския съюз 2024-2029 г.
APPLiA Домакински уреди подготви тази пътна карта, за да предостави приложими препоръки за Европейската комисия, Европейския парламент и 27-те национални правителства през целия законодателен мандат 2024-2029 г.
Домакинските уреди са стратегически фактори за устойчивост.
От хладилници до перални машини и термопомпи, те присъстват във всяко домакинство и могат да намалят значително цялостното потребление на енергия и въглеродните емисии, в случай че правилните политически условия са налице.
Пътната карта включва 3 стълба и 9 препоръки, които Европейският съюз трябва да изпълни от 2024 до 2029 г., с цел постигане на климатична неутралност, като същевременно подкрепя гражданите,  запазва работните места и насърчава растежа в Европа.
 Стълб 1: Създаване на възможност за преход към климатично неутрална Европа
Препоръка 1
План за декарбонизация на Европа
Новата Европейска комисия трябва да представи План за декарбонизация на Европа през първите 100 дни от мандата си. Планът за декарбонизация логично трябва да следва и допълва стратегията на Европейския зелен пакт (2019), но със силен акцент върху практическите средства за постигане на целите за климата за 2030 и 2050 г. Планът за декарбонизация трябва да има за цел да намира, ускорява и възнаграждава всички възможни технологии, които допринасят за декарбонизацията на Европа.
Препоръка 2
Направете възможни и възнаграждавайте инвестициите в декарбонизация
Нова рамка за финансиране на прехода ще следва да допълни предишната програма на ЕС за устойчиво финансиране, за да предоставя възможност и да възнаграждава всички възможни инвестиции в декарбонизация. Финансовата система не трябва просто да възнаграждава зелените активи, а трябва да е активен фактор за  прехода на всички сектори по пътя към устойчивост, при условие, че демонстрират действителен напредък.
Препоръка 3
Модернизирайте нашата енергийна система, за да се намалят потреблението и сметките
Модернизирана енергийна система е необходима за постоянното намаляване на въглеродните емисии, на потреблението на енергия и на сметките. Консумацията на енергия може (и трябва) да бъде оптимизирана с ефективни устройства, каквито са  модерните домакински уреди.
 Стълб 2: Подкрепа за гражданите по време на прехода
Препоръка 4
Възнаграждавайте и засилвайте ролята на потребителите със значими стимули           
Гражданите трябва да бъдат възнаградени и овластени посредством смислени стимули, когато намаляват, оптимизират или декарбонизират собственото си потребление на енергия. Това е много повече от въглеродни данъци: трябва да се въведе пълен набор от стимули за енергийно- ефективно потребление.
Препоръка 5
Европейска стратегия за замяна на стари енергийно-интензивни домакински уреди
Правилното използване на ресурсите в старите домакински уреди може да бъде гарантирано, при условие че всички участници обединят сили и работят колективно в това огромно организационно предизвикателство. Подмяната на домакинските уреди трябва да отчита действителното подобрение на енергийната ефективност, отпечатъка върху околната среда през целия жизнен цикъл, дълготрайността на уреда и разликите между продуктовите категории.
Препоръка 6
Силна подкрепа за домакинствата с ниски доходи        
Модерните енергийно-ефективни и устойчиви технологии трябва да са достъпни за всички. C тази цел трябва да бъде организирана силна подкрепа за домакинствата с ниски доходи чрез координирана на ниво ЕС схема, надграждаща националните инициативи, и (ако е необходимо) с допълнително европейско финансиране.
 Стълб 3: Запазване на работните места и насърчаване на растежа в Европа
Препоръка 7
Направете Европа световен лидер в иновациите в чисти технологии
Европа може да стане инвестиционен хъб номер едно в света за иновации в чисти технологии, при условие че предпоставките за успешно разширяване на пазара са налице. Новите технологии за декарбонизация трябва да намерят достатъчно капитал в Европа както за научни изследвания, така и за масово производство.
Препоръка 8
Изградете устойчива на кризи Европейска кръгова икономика
Европейският съюз трябва да изгради устойчива на кризи кръгова икономика чрез идентифициране и коригиране на „липсващите звена“ във веригата за рециклиране, чрез осигуряване на стратегически партньорства с надеждни доставчици в чужбина и чрез запазване на местната работна сила, по-специално чрез професионална преквалификация във въглеродно-интензивни региони.
Препоръка 9
Ясен европейски глас относно индустриалната политика и декарбонизацията
Новата Европейска комисия трябва да си постави за цел да насърчава, колкото е възможно повече,  по-силно съгласуване на някои от най-важните решения на индустриалната политика с всичките 27 правителства за по-хармонизиран вътрешен пазар.
Текстът може да изтеглите на APPLiA Manifesto 2024_2029 Bulgaria