Енергийният етикет на ЕС: да получиш повече за парите си
Енергийният етикет на ЕС: да получиш повече за парите си
Енергийният етикет на ЕС спомага за придаването на истинска стойност за потребителите, като същевременно разширява границите на иновациите към най-енергийно ефективните решения. Но как може да помогне на потребителите да получат повече за парите си?
Според специалното проучване на Special Eurobarometer 492 над 79% от анкетираните заявяват, че вземат предвид енергийния етикет при закупуването на нов уред. Това показва значението на етикета, тъй като той се стреми да подобри енергийната ефективност за всички участници във всички области. Въведени през 1994 г., енергийните етикети на ЕС помогнаха на потребителите да получат преди покупката възможно най-много информация за консумацията на енергия на даден уред. Важно е, че енергийният етикет направи прозрачни възможностите, които всеки уред може да предложи, когато става въпрос за спестяване на енергия и разходи, което е от полза за джоба на потребителите. От друга страна, тази прозрачност и отчетност тласна производителите към разработването на нови технологии и иновации, насочени към осигуряване на по-енергийно ефективни решения.
Енергийният етикет помага потребителите да получат истинска стойност. Никога досега не е имало такъв избор на информация за това как е проектиран продуктът, коя марка е произвела уреда, колко енергийно ефективен е уредът, информация за допълнителни характеристики на уреда и др. Всички тези променливи са от основно значение за подпомагане на потребителите да изберат уред, който отговаря най-подходящо на техните нужди въз основа на индивидуалните предпочитания. Това отново подчертава значението на разграничаването между енергийно-ефективни и по-малко енергийно ефективни продукти, всичко това за стимулиране на по-конкурентен и екологичносъобразен пазар.
В разгара на настоящата енергийна криза енергийната ефективност е оптималният начин за постигане на икономии. Производството на все по-енергийно ефективни продукти ще подпомогне усилията ни за намаляване на потреблението на енергия, като същевременно ще спомогне за опазването на природните ресурси. Предложението на Европейската комисия за обединяване на различни продуктови технологии в един и същ етикет носи със себе си ясното предимство да информира потребителите за най-добрия продукт от чисто енергийна гледна точка. Комбинацията от няколко технологии в един и същи етикет обаче размива границата между подобни продукти, но с различна енергийна ефективност и потенциал за спестяване на разходи. Това рискува да тласне потребителите към най-евтиния вариант на пазара, за разлика от най-енергийно ефективния. Ефектът от това върху нашата индустрия? Просто е: пазарът може да бъде възпрепятстван от появата на “ценова война” между производителите, вместо да се поставя акцент върху подобряването на цялостната енергийна ефективност на продуктите, поради невъзможността за правилно разграничаване на продуктите. Когато предлагат решения за сливане, законодателите трябва да насочат индустрията към ново решение за ефективно разграничаване на продуктите, за да се поддържа здравословен и конкурентен пазар. Понастоящем визуалните индикации на етикета, поставени до оригиналната скала, се изследват като жизнеспособна алтернатива.
За да обобщим, диференциацията на продуктите се счита за оптималното средство за предоставяне на потребителите на по-голям избор, като същевременно намалява емисиите на CO2 и стимулира производителите да се конкурират с производителността, а не с по-ниски цени. Това трябва да бъде запазено на всяка цена.
www.applia-europe.eu