Кръгова култура, интелигентни домове и икономически растеж
Кръгова култура, интелигентни домове и икономически растеж
Третата по ред моментна снимка на “By the numbers” (“В числа”) на индустрията за домакински уреди в Европа показва набор от важни тенденции, които имат потенциала да предизвикат промени в обществото. Производителите са направили конкретни стъпки по отношение на своите цели за 2025 – постигане на устойчив живот, живот в свързания дом и ускоряване на растежа в Европа.
“Докато в предишната версия на доклада, ние илюстрирахме кръговостта на материалните потоци на бранша на домакинските уреди, най-голямата новост тази година е разбирането и актуалността на ремонтопригодността на домакинските уреди”, каза Генералният директор на Асоциацията, Паоло Фалчони. Ремонтните дейности са добре установени в цяла Европа, което показва, че над 80% от заявките водят до ремонтирани продукти. “Ремонтните дейности помагат не само за затварянето на цикъла, но създават и работни места за други 32 000 европейци”, добави той. В същото време най-голямото предизвикателство за отрасъла остава, а именно: две трети от ценните ресурси не се документират и не се връщат в материалните цикли като вторични суровини, което прави неясно как се събират тези отпадъци и как след това се третират.
Кръговостта е ключова цел за създателите на политиките на ЕС, промишлеността и гражданите, но областта, в която виждаме най-голям напредък, несъмнено е свързаност и интелигентни домове. Очаква се броят на интелигентните домове в ЕС да нарасне десеткратно до 2021. Годишните приходи от енергийното управление в интелигентните домове в Европа също се очаква да се удвои през идните години и да достигне над 4 000 000 000 евро през 2023. APPLiA също така забелязва процеса на демократизация на интелигентните уреди, където разходите за единица са намалели почти наполовина между 2008 и 2016. Европейците изглежда са също така все по-облекчени при използването на интелигентни уреди. Днес около 15 000 000 граждани действително използват интелигентни продукти, а тенденцията е този брой да нарасне до повече от 30 000 000 души за 4 години. “Научната прогноза, разбира се, е окуражаваща за сектора и виждаме ясен знак за нарастващи иновационни и технологични решения, като почти 13 000 от патентите са представени  на Европейското патентно ведомство от нашите членове “, отбеляза Паоло Фалчони. Секторът поддържа своя годишен принос за научноизследователска и развойна дейност, като Германия, Италия и Полша са в най-горната позиция на държавите, които инвестират в иновации. Нов любопитен факт от доклада е също така разбивката на потребителите на интелигентни уреди по възраст, където виждаме, че 37% от европейците, които са приели новата технология, са между 25 и 34-годишни.
Гледайки към Европа и позицията, която промишлеността заема на глобално равнище, континентът все още притежава втория по големина дял в глобалната търговия. И още по-важно е, че производството на 74% от изнасяните големи уреди и над 60% от изнасяните малки уреди остава в рамките на Европейския съюз, помагайки на икономиките на страните от ЕС да процъфтяват.
Изтеглете съобщението за пресата ОТ ТУК.
http://www.applia-europe.eu/