Кръгова култура, интелигентни домове и икономическия растеж
Кръгова култура, интелигентни домове и икономическия растеж

Третата по ред моментна снимка на “By the numbers” (“В числа”) на индустрията за домакински уреди в Европа показва набор от важни тенденции, които имат потенциала да предизвикат промени в обществото. Производителите са направили конкретни стъпки по отношение на своите цели за 2025 – постигане на устойчив живот, живот в свързания дом и ускоряване на растежа в Европа.

“Докато в предишната версия на доклада, ние илюстрирахме циркулярността на материалните потоци на индустрията, най-голямата новост тази година е разбирането и актуалността на ремонтопригодността на домакинските уреди”, каза Генералният директор на Асоциацията, Паоло Фалчиони. Ремонтни дейности са добре установени в цяла Европа, което показва, че над 80% от заявките водят до ремонтирани продукти. “Ремонтните дейности помагат не само за затварянето на цикъла, но създават и работни места за други 32 000 европейци”, добави той. В същото време най-голямото предизвикателство за отрасъла остава – две трети от ценните ресурси не се документират и не се връщат в материалните цикли като вторични суровини, което прави неясно как се събират тези отпадъци и как след това се третират.

Циркулярността е ключова цел за създателите на политиките на ЕС, промишлеността и гражданите, но областта, в който виждаме най-голям напредък, несъмнено е свързаност и интелигентни домове. Очаква се броят на интелигентните домове в ЕС да нарасне десеткратно до 2021. Годишните приходи от енергийно управление в интелигентните домове в Европа също се очаква да се удвои през идните години и да достигне над 4 000 000 000 евро през 2023. APPLiA също така забелязва процеса на демократизация на интелигентните уреди, където разходите за единица са намалели почти наполовина между 2008 и 2016. Европейците също изглежда са също така все по-облекчени при използването на интелигентни уреди. Днес около 15 000 000 граждани действително използват интелигентни продукти, а тенденцията за този брой е да нарасне до повече от 30 000 000 души за 4 години. “Научната прогноза, разбира се, е окуражаваща за сектора и виждаме ясен знак за нарастващи иновационни и технологични решения, като почти 13 000 от патентите са представени  на Европейското патентно ведомство от нашите членове “, отбеляза Паоло Фалчиони. Секторът поддържа своя годишен принос за научноизследователска и развойна дейност, като Германия, Италия и Полша са в най-горната позиция на държавите, които инвестират в иновации. Нов любопитен факт от доклада е също така разбивката на потребителите на интелигентни уреди по възраст, където виждаме, че 37% от европейците, които са приели новата технология, са между 25 и 34-годишни.

Гледайки към Европа и позицията, който промишлеността се има на глобално равнище, континентът все още притежава втория по големина дял в глобалната търговия. И още по-важно е, че 74% от износа на големи уреди и над 60% от изнасяните малки уреди остават в рамките на Европейския съюз, помагайки на икономиките на страните от ЕС да процъфтяват.

“Чрез анализиране на последния доклад, ние видяхме, че членството е успял да преодолее редица предизвикателства и поддържа добро ниво на циркулярност, иновации и икономически растеж. Едновременно с това също така се отбелязват И области, в които развитието на сектора може да бъде подобрено и APPLiA вече е предписала решенията за това в своя манифест за по-добър начина на живот “, заключи Паоло Фалчиони.

Изтеглете съобщението за пресата ОТ ТУК.

http://www.applia-europe.eu/