Материални потоци в сектора на домакинските електроуреди
Материални потоци в сектора на домакинските електроуреди
Между 2011 и 2015 индустрията, произвеждаща домакински електроуреди успя да намали консумацията на вода за един продукт с около 30%, генерираните отпадъци и консумациата на енергия с 15%. Повече за постиженията на бранша в доклада.