Поощряване на устойчивото потребление чрез правилен ремонт на продуктите
Поощряване на устойчивото потребление чрез правилен ремонт на продуктите
Дългоочакваната инициатива „Право на ремонт“, представена от Европейската комисия на 22.03.2023 г., е липсващата част от мозайката в последователната законодателна рамка за потребителите и производителите в стремежа на Европа да постигне целите на Зелената сделка.
Според проучване на Евробарометър 77% от потребителите в ЕС предпочитат да ремонтират стоките си, отколкото да купуват нови. Насърчаването на ремонта позволява удължаване на полезния живот на продуктите, в пълно съответствие с целите за устойчивост на Европа, което е от полза както за околната среда, така и за портфейла на потребителя. За индустрията на домакинските уреди това вече е реалност днес. Според данните, събрани от членовете на APPLiA, 81% от исканията към производителите за ремонт на продукт са довели до действителен ремонт през 2016 г., който след това се е увеличил до 91% през 2018 г.
Превръщането на ремонта в основно средство за защита ще допринесе за намаляване на електронните отпадъци и ще създаде нови работни места в ЕС в сектора на ремонтните дейности. Често в миналото се предлагаха решения за замяна, без първо да се обмисля ремонт. Тук предложеното от ЕС право на ремонт бележи стъпка в правилната посока с ясна йерархия на средствата за защита. В съответствие с инициативата на Комисията считаме, че ремонтът трябва да се насърчава винаги, когато е икономически жизнеспособен, и потребителите да са стимулирани да го изберат пред замяната, като им се дава гаранция, че продуктът ще бъде приведен в съответствие с договора своевременно и качествено.
Когато ремонтът не е оптималният вариант, трябва да се обмисли замяната на дефектен продукт с обновен. Обновяването е нарастващ бизнес модел, който предоставя много предимства по отношение на устойчивостта. Въпреки че не е средство за защита само по себе си според настоящите потребителски правила, замяната на продукти с обновени трябва да се насърчава като средство за защита между ремонта и замяната с нова стока. Това не само би било в съответствие с устойчивото потребление на стоки, но също така би допринесло значително за преминаване към напълно кръгова икономика, поддържайки нарастващите количества електронни отпадъци под контрол и задържайки ценни ресурси в цикъла.
Право на ремонт или да ремонтираме правилно. Във време, когато претенциите за самостоятелен ремонт нарастват, запазването на безопасността на дома и хората, които живеят в него, остава ключов приоритет за индустрията. Не всички ремонти могат да бъдат извършени безопасно и успешно от самите потребители, тъй като те биха могли да компрометират целостта или функционалността на устройството. Особено за много сложни устройства, професионалните умения и свързаната с тях застраховка за отговорност са от ключово значение, за да се гарантира, че потребителят не е лишен от права, в случай че ремонтът се обърка. Потребителите имат не само право на ремонт, но най-важното – право продуктите им да бъдат ремонтирани правилно. Ако даден уред не бъде ремонтиран правилно, безопасността в дома може да бъде застрашена.