На 14-ти октомври отбелязваме Международния ден без отпадъци от електрическо и електронно оборудване
На 14-ти октомври отбелязваме Международния ден без отпадъци от електрическо и електронно оборудване
За поредна година отбелязвaме Международния ден без отпадъци от електрическо и електронно оборудване (The International E-Waste Day)  като си напомняме, че грижата да пазим околната среда е общо задължение за всички.
Отпадъците от електрическо и електронно оборудване са сред потоците отпадъци с най-бърз ръст през послeдните години. В електрическото и електронно оборудване се съдържат много суровини и материали: стомана, алуминий, мед, литий, злато, неодим, както и много редкоземни материали. Те се  от критично значение за европейската икономика, която разчита на внос от трети страни, за да покрие нуждите си от суровини и материали за производството. В сегашната сложна геополитическа обстановка, европейските институции дебатират за приемането на Акта за критичните суровини (Critical Raw Materials Act), с който се цели създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение: от една страна осигуряването на ресурсната база за постигане на целите на зеления преход и дигитализация на Съюза и от друга- намаляване на зависимостта от вноса на критични суровини, необходими за икономиката на континента.
В същото време битът ни изобилства от невидими електронни отпадъци, „събиращи прах“ в уреди и дивайси, които не използваме и които ни пречат като  заемат излишно място в чекмеджета, тавани, мазета,….Почти 10 милиарда долара основни суровини могат да бъдат възстановени в световен мащаб от неизползвани, остарели или излезели от употреба електронни играчки, кабели, Vape и други.

Защо да не ги върнем в кръга и така да дадем нашия принос за кръговата икономика и за устойчиво бъдеще за идните поколения? Толкова е лесно!

Чрез правилното рециклиране на електронните отпадъци е възможно ценните суровини, открити в изхвърлените предмети, да бъдат върнати обратно в икономиката. Това намалява нуждата от добив, минимизира емисиите на парникови газове и запазва природните ресурси на нашата планета.
Когато домакинските електроуреди достигнат края на живота си, те могат да бъдат рециклирани за извличане на минерали и материали, преди да бъдат изпратени обратно на производителите като вторични суровини. Това значително намалява зависимостта от първичните ресурси, като същевременно стимулира кръговата икономика.

Как да стане това?

Като върнем безплатно отпадък от електрическо и електронно оборудване в търговските обекти, които извършват продажба на такова оборудване, при покупката на нов уред от сходен вид и изпълняващо същите функции. Старият уред се извозва при доставката на закупения.
Като върнем безплатно много малък по размер отпадък от електрическо и електронно оборудване (при което нито един външен размер не надвишава 25 cm) в търговските обекти или на входа на обектите, които извършват продажба на електрическо и електронно оборудване, с търговска площ, по-голяма или равна на 400 m2. Не е нужно да закупите оборудване от подобен вид.
Като се обадим на организация по оползотворяване за извозване на уреди, превърнали се в отпадък.