В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022
В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022
APPLiA публикува поредния си годишен доклад: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022. Той представлява задълбочен поглед върху устойчивостта, цифровизацията и европейската конкурентоспособност, насърчавани от сектора на домакинските уреди.
С целия доклад можете да се запознаете на  Statistical Report – APPLIA 2021-2022