Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо европейско общество: Нашите препоръки за законодателния мандат на Европейския съюз 2024-2029 г.

APPLiA Домакински уреди подготви тази пътна карта, за да предостави приложими препоръки за Европейската комисия, Европейския парламент и 27-те национални правителства през целия законодателен мандат 2024-2029 г. Домакинските уреди са стратегически фактори за устойчивост. От хладилници до перални машини и термопомпи, те присъстват във всяко домакинство и могат да намалят...