Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023

Индустрията за домакински уреди в Европа продължава пътя си към по-голяма устойчивост и иновации. Докладът разглежда най-новите производствени, устойчиви и пазарни тенденции в сектора на домакинските уреди и предоставя общ преглед на развитието на политиките, влияещи върху бранша през 2022-2023 г. Основни заключения: Използването на материали във фазата на производството е...

Новите правила за опаковките излагат на риск веригите за доставки

Миналата седмица законодателните органи на Европейския съюз и Комисията постигнаха споразумение относно правилата на ЕС за устойчиви опаковки, насочени към справяне с нарастващите количества отпадъци, произведени в целия блок. Новите правила ще подтикнат бизнеса да намали опаковките за еднократна употреба и да гарантира, че всички опаковки могат да се рециклират...

Последен шанс за европейския законодател за реалистично и ползотворно за околната среда решение относно опаковките за многократна употреба

Браншът на домакинските уреди следи обсъжданията по време на триалозите на Съвета на ЕС, Европейския парламент и Комисията във връзка с Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR). Нееднократно сме оповестявали нашия призив за разумно решение на проблема с опаковките за многократна употреба. Решение, което трябва да се основава...

Насърчаването на ремонта на стоки: значим принос за устойчивостта и за защитата на потребителите

През миналата година Европейската комисия публикува проект на Директива за насърчаване на ремонта на стоки, наричана на кратко „Право на ремонт“. С проекта се предвижда да бъдат създадени законови предпоставки за извеждането на ремонта като приоритетно средство за защита пред замяната и другите средства в йерархията на обезщетенията. Обсъждането му...

Общ призив на индустрията срещу забраната на зелени твърдения за продукти, съдържащи опасни вещества

Тринадесет асоциации с нестопанска цел отправиха общ призив към законодателите на ЕС да отхвърлят предложената забрана на изрични твърдения за екологосъобразност (green claims) за продукти, съдържащи законно обосновани количества химически вещества, допринасящи за по-дълъг живот на продукта, ефективност, ресурсна и енергийна ефективност. APPLiA като представител на производителите на домакински електроуреди...

Пътна карта за справедливо, устойчиво и проспериращо европейско общество: Нашите препоръки за законодателния мандат на Европейския съюз 2024-2029 г.

APPLiA Домакински уреди подготви тази пътна карта, за да предостави приложими препоръки за Европейската комисия, Европейския парламент и 27-те национални правителства през целия законодателен мандат 2024-2029 г. Домакинските уреди са стратегически фактори за устойчивост. От хладилници до перални машини и термопомпи, те присъстват във всяко домакинство и могат да намалят...