IFA Берлин 2023 представя бъдещето на техниката

APPLiA България е @ IFA Берлин 2023. Тази година IFA, най-голямото търговско изложение за домакински уреди и потребителска електроника, чества 99-та си годишнина. Вече почти столетие IFA е значим форум за постиженията на тези индустрии и уверено крачи към впечатляващия си юбилей през 2024 г. Иновации, устойчивост, комфорт в дома,...

Нова рециклираща инсталация за батерии в София

APPLiA България има удоволствието да представи резултатите от демонстрационен проект, осъществен от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, съвместно с партньори от Химико-технологичния и металургичен унивеститет в гр. София, и с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“[i]. С осъществяването на проекта е изградена комплексна иновативна инсталация за предварително третиране и рециклиране...

Устойчиви домакински уреди: Част 6. Рециклиране и оползотворяване

Рециклираните отпадъци се инжектират обратно в икономиката като вторични суровини. Рециклирането и възстановяването са последната стъпка в жизнения цикъл на домакинските уреди. Кръговостта е ключова цел за политиците в ЕС, индустрията и много граждани. Поради тази причина трябва да сме сигурни, че ценни продукти, материали и ресурси се задържат в...

Ефектите на CBAM и NZIA върху индустрията на домакинските уреди: Писмо на APPLiA България до Министъра на околната среда и водите

APPLiA България изпрати писмо до г-н Юлиян Попов, Министър на околната среда и водите, в което го запознава с коментарите си относно ефекта на два ключови акта на ЕС върху производителите на домакински електроуреди в България и ЕС. На 16 май 2023 г. в Официален вестник на ЕС беше публикуван...

Устойчиви домакински уреди: Част 5. Ремонт

Днес уредите могат да се ремонтират. Ремонтът е петата стъпка в жизнения цикъл на продукта. Ремонтът е неразделна част от кръговата икономика. Той може да я стимулира чрез удължаване на живота на продуктите, намаляване на отпадъците и запазване на природните ресурси. Чрез ремонта и повторната употреба на продуктите се намалява...

МОСВ, БСК и браншови организации обсъдиха актуални за бизнеса теми

На 3 август 2023 г. в Министерството на околната среда и водите се проведе среща на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и браншови организации на българския бизнес. Срещата беше организирана по инициатива на Българската стопанска камара (БСК) и в нея участваха г-н Добри Митрев, Председателят на УС ...