Законодателните предложения на Индустриалния план на ЕС за Зелената сделка

В началото на м. февруари 2023 г. Европейската комисия публикува Индустриален план за Зелената сделка. Като част от този план се предвиждаха няколко законодателни предложения, които вече са факт. Запознайте се с всяко от тях, както и с прессъобщенията на APPLiA за тях. Закон за нулеви нетни емисии в промишлеността...

Засилване на киберсигурността на продуктите в Европа

Киберсигурен микропроцесор не прави хладилника киберсигурен. Когато става въпрос за създаването на силна система за киберсигурност в Европа, стандартите трябва да отразяват действителното ниво на риск за киберсигурността на продукта като цяло, като се вземат предвид различните нива свързани рискове по изчерпателен начин. Това означава да се осигури киберсигурност на...

Продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти

ЕвропейскатаКомисия започна обществена консултация за новите продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти: New product priorities for Ecodesign for Sustainable Products (europa.eu) Понастоящем разглежданият проект за Регламент за екодизайн на устойчиви продукти е рамков и на негова база след приемането му ще бъдат изработени актове за специфични продуктови групи. Но...

Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно

Предложените забрани за флуорираните газове рискуват да възпрепятстват целта на #REPowerEU да разположи 60 милиона термопомпи до 2030 г. Разширяването на употребата на термопомпи е ключът за намаляване на енергийната зависимост и отдалечаване от изкопаемите горива. Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно: S-A-F-E S-SAFE (безопасно): Естествените хладилни...

Забраната на F-газовете рискува да застраши целите на ЕС за климатична и енергийна сигурност

Флуорираните газове (F-Gases) са инструмент за функционирането на термопомпите, чието внедряване е ключово за отдалечаване от изкопаемите горива и постигане на декарбонизация. С оглед на гласуването на комисията ENVI на Европейския парламент на 1 март 2023, долуподписаните индустрии подчертават, че забраната на всички флуорирани газове, без да се вземат предвид...

Среща с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели относно Регламента за опаковките

На 17. 02.2023 г. APPLiA България и някои индустрии от сектора на храните и напитките в България се срещнаха с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели, за да обсъдят отражението на наскоро публикуваното Предложение за Регламент за опаковките върху индустрията. Теми като необходимостта от хармонизация, избягване на двойното регулиране, осигуряване на...