В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019
В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019

Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на https://applia-europe.eu/statistical-report-2018-2019/introduction/index.html на старницата на APPLiA Europe.

Докладът показва постигнатото от нашия сектор по отношение на развитието на енергийната ефективност, насърчаването на свързаността и стимулирането на растежа в Европа. Данните показват, че индустрията на домакински уреди е от значение като отразяваща значителни тенденции в полза на целите на ЕС, неутрален по отношение на климата, и описва сектора като активен участник и заинтересована страна в този преход.

http://www.applia-europe.eu/