В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2018 – 2019
В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2018 – 2019
Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на https://applia-europe.eu/statistical-report-2018-2019/introduction/index.html на старницата на APPLiA Europe.
Докладът показва постигнатото от нашия сектор по отношение на развитието на енергийната ефективност, насърчаването на свързаността и стимулирането на растежа в Европа. Данните показват, че индустрията на домакинските уреди има значителен принос за постигане на зелените цели на ЕС.
http://www.applia-europe.eu/