Споразумението на Европарламента и Съвета за F-Gas връща европейските потребители към изкопаемите горива
Споразумението на Европарламента и Съвета за F-Gas връща европейските потребители към изкопаемите горива
След продължителни и бурни преговори съзаконодателите на ЕС постигнаха днес временно споразумение за цялостна забрана на флуорираните газове (F-Gas).
Поетапното премахване ще се прилага още от 2027 г. за някои приложения на продукти, заличавайки от пазара най-съвременните чисти технологии, включително термопомпи, и оставяйки на потребителите по-малко ефективни опции.
Мярката, предложена от Европейския парламент, задължава индустрията да инвестира милиони евро в разработването на нови продукти, за които оценка на въздействието ще се извършва само a posteriori. С други думи, забраните са установени преди да се прецени дали съществуват рентабилни, технически осъществими, енергийно-ефективни и надеждни алтернативи, които да  направят възможна замяната на F-Gas.
Потребителите, живеещи в страни, в които достъпните решения за отопление и охлаждане са най-необходими, ще бъдат първите, които плащат за това решение. Премахването на захранвани с F-Gas, чисти технологии от рафтовете на магазините ще остави за потребителите въглеродно-интензивни и по-малко икономически удобни опции, което ще доведе до обща загуба на ефективност.
Почти 30 хиляди различни модела оборудване, включително, които вече присъстват на европейския пазар, ще трябва внезапно да преминат към естествени хладилни агенти. Което включва адаптиране на производствените процеси, но също и обучение на монтажници, както и съображения за безопасността и цялостната енергийна ефективност на тези решения, с въздействие върху достъпността на продуктите. Това идва в момент, когато Европа постави термопомпените технологии в основата на своя водещ план REPowerEU за отказ от изкопаеми горива и много европейски компании вече са в челните редици на това развитие.
Ускоряването на графика за постепенно премахване на F-Gas едновременно с увеличаването на целите за всички видове термопомпени технологии в рамките на REPowerEU е несъвместимо. Проектирането на системи, които работят толкова ефективно с нови алтернативи на хладилния агент, изисква време и проучване, което идва с финансови последици както за производителите, така и за потребителите.
Временното споразумение, постигнато на 5 октомври в резултат на междуинституционални преговори, ще бъде подложено на окончателно гласуване от Европейския парламент и Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите-членки в Европейския съюз (COREPER), преди да бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, с което ще влезе в сила.