Актът за нулеви емисии: Защо чисти технологии като домакинските електроуреди са оставени зад борда?

На 16 март 2023 Европейската комисия публикува предложението за Европейски закон за промишленост с нулеви емисии (The Net-Zero Act), чиято  цел е да подобри инвестиционната среда за технологии с нулеви емисии в Съюза. Браншът на домакинските електроуреди подкрепя целите на Съюза за декарбонизация, постигане на климатичен неутралитет и преминаване към...