Ефектите на CBAM и NZIA върху индустрията на домакинските уреди: Писмо на APPLiA България до Министъра на околната среда и водите
Ефектите на CBAM и NZIA върху индустрията на домакинските уреди: Писмо на APPLiA България до Министъра на околната среда и водите
APPLiA България изпрати писмо до г-н Юлиян Попов, Министър на околната среда и водите, в което го запознава с коментарите си относно ефекта на два ключови акта на ЕС върху производителите на домакински електроуреди в България и ЕС.
На 16 май 2023 г. в Официален вестник на ЕС беше публикуван Регламент за създаване на механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), с който се поставя началото на преходния период и новите задължения за деклараторите по регламента, и който ще допринесе за усилията за декарбонизация, поощрени от пакета Fit for 55. Успоредно с това политиците в ЕС обсъждат Закона за нулевите емисии в промишлеността (NZIA), който има за цел да насърчи увеличаването на производствения капацитет на ЕС по отношение на нисковъглеродни технологии, които са от съществено значение за намаляване на нетните емисии на парникови газове.
Механизъм за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM)  
Обхватът на CBAM първоначално ще обхваща няколко основни материала (желязо и стомана, алуминий, цимент) и енергийни продукти и постепенно ще се разширява с течение на времето. Европейските производители използват такива материали като суровини за производство и следователно ще бъдат подложени на увеличени производствени разходи, с каквито техните чуждестранни конкуренти няма да са обременени. Тази дисбалансирана ситуация ще се задълбочи с течение на времето, в ущърб на европейското общество, поради липсата на равни условия между европейските производители на продукти надолу по веригата и производителите извън ЕС.
На практика, с премахване на безплатните квоти по Схемата за търговия с емисии по отношение на горепосочените суровини, произвеждани в ЕС/ЕИП, разходите на производителите на продукти надолу по веригата за тези суровини ще се увеличат. А с въвеждането на въглеродните цени на СВАМ ще  се повишат разходите на индустрията за вносните суровини.
Т.е. СВАМ компенсира производителите на суровини в Европа заради премахването на безплатните квоти, но същевременно засяга негативно производителите  на продукти надолу по веригата, т.к. ще се повишат производствените им разходи и за суровините, купувани от ЕС/ЕИП, и за тези, внасяни от трети страни.
Тази ситуация поставя производителите на продукти надолу по веригата в ЕС/ЕИП в неконкуретно положение по отношние на вносните промишлени стоки от трети страни, които не заплащат нито въглеродна цена по CBAM за продукти надолу по веригата, нито върху суровините и енергията, използвани за  производството им, т.к. в тези страни не съществуват подобни мерки за ценообразуване на въглеродни емисии.
Закон за нулевите емисии в промишлеността (Net Zero Industry Act)
Законът за нулевите емисии в промишлеността (NZIA) идентифицира осем стратегически технологии за нулеви емисии, които включват мрежови технологии и термопомпи, за да допринесат за европейския зелен преход, по-специално чрез увеличаване на енергийната ефективност и дела на възобновяемите енергийни източници.
Във връзка с това бихме искали да отбележим ключовата роля на „енергийно-умните уреди“ (ESA), които, за наше учудване, не са част от избраните технологии.
Тъй като една по-„кръгова“ енергийна система поставя енергийната ефективност в основата си, навлизането на енергийно-умни уреди, по-специално на енергийно- ефективните домакински уреди, ще бъде ключова мярка, която ще допринесе значително за подобряване на ефективността на енергийната система на ЕС. Има няколко вида домакински уреди, които вече предлагат енергийно-гъвкави решения на пазара на ЕС (хладилници, HVAC, перални, съдомиялни,..). Колкото повече енергийно-ефективни домакински уреди, толкова по-ефективна ще бъде енергийната система.
Това е причината, поради която APPLiA България силно препоръчва да се отвори обхватът на стратегическите технологии за нулеви емисии  и да се включат „енергийно-ефективните домакински уреди“.
С целия текст на писмото може да се запознаете ТУК