Ускоряване на растежа в Европа

Засилване на киберсигурността на продуктите в Европа

Засилване на киберсигурността на продуктите в Европа

Киберсигурен микропроцесор не прави хладилника киберсигурен. Когато става въпрос за създаването на силна система за киберсигурност в Европа, стандартите трябва…
Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно

Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно

Предложените забрани за флуорираните газове рискуват да възпрепятстват целта на #REPowerEU да разположи 60 милиона термопомпи до 2030 г. Разширяването…
Забраната на F-газовете рискува да застраши целите на ЕС за климатична и енергийна сигурност

Забраната на F-газовете рискува да застраши целите на ЕС за климатична и енергийна сигурност

Флуорираните газове (F-Gases) са инструмент за функционирането на термопомпите, чието внедряване е ключово за отдалечаване от изкопаемите горива и постигане…
Каква е ролята на критичните суровини?

Каква е ролята на критичните суровини?

Стоманата, медта и алуминият представляват 50% от домакинските уреди, които имаме в нашите домове. За да посрещне увеличаващото се търсене…
Закон за данните или хакване на данни?

Закон за данните или хакване на данни?

С уредите, произвеждащи безпрецедентно количество данни, тяхното значение не трябва да се подценява. Необходимо е да се направи ясно разграничение…
Ефектът CBAM

Ефектът CBAM

Най-известният ефект на пеперудата на Едуард Нортън Лоренц се основава на идеята, че едно малко събитие може да повлияе на…