Как забраната на флуорираните газове създава риск да обезсили Европа #DEPowerEU

23 март 2023 г., София – Термопомпите са в центъра на плана REPowerEU на Европейската комисия за премахване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива с цел разполагане на 60 милиона термопомпи до 2030 г. Предложените забрани за флуорираните газове (F-газ) не само биха застрашили целта на блока, но също...