Как забраната на флуорираните газове създава риск да обезсили Европа #DEPowerEU
Как забраната на флуорираните газове създава риск да обезсили Европа #DEPowerEU
23 март 2023 г., София – Термопомпите са в центъра на плана REPowerEU на Европейската комисия за премахване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива с цел разполагане на 60 милиона термопомпи до 2030 г. Предложените забрани за флуорираните газове (F-газ) не само биха застрашили целта на блока, но също така застрашават по-широките цели на Европа в областта на климата и енергийната сигурност.
След като Kомитетът по околна среда на Европейския парламент (ENVI) гласува на 1 март за бързо премахване на хладилните агенти с F-газ, окончателните преговори трябва да се проведат на пленарното заседание следващата седмица.
Разширяването на използването на термопомпи е от ключово значение за намаляване на зависимостта на Европа и отдалечаване от изкопаемите горива. F-газът е инструмент за функционирането на термопомпите. С предложените забрани почти 30-те хиляди различни модела оборудване, присъстващи в момента на европейския пазар, ще трябва внезапно да разчитат на естествени алтернативи на хладилния агент. Което включва „адаптиране на производствените процеси, но също и обучение на монтажници, както и съображения за безопасността и цялостната енергийна ефективност на тези решения с въздействие върху достъпността на продуктите“, каза Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA. Докато Комитетът ENVI призна, че целите за внедряване на термопомпи на REPowerEU могат да бъдат застрашени, прехвърлянето на отговорността към Европейската комисия за оценка на нуждите от термопомпи на годишна база не може да бъде „окончателно решение“. Необходима е стабилна и надеждна законодателна рамка, която да позволява средносрочно и дългосрочно планиране.
Днес индустрията вече използва алтернативни хладилни агенти за някои приложения като част от своите по-широки усилия и всеобхватен ангажимент да предлага решения, които могат да смекчат изменението на климата и да намалят въглеродните емисии. Пълната забрана на F-газовете обаче не би била технически осъществима за всички приложения, тъй като „би оставила пазара без възможност да посрещне търсенето на възобновяеми източници на енергия“, обясни Фалчони. Необходимо е разнообразие от флуорирани и нефлуорирани решения, за да отговарят на голямото разнообразие от приложения както за ЕС, така и за експортните пазари. Секторът вече инвестира в по-чисти технологии, използващи хладилни агенти с по-нисък потенциал за глобално затопляне (GWP) и проектира високо енергийно-ефективни продукти, които са полезни за околната среда и за бюджета на домакинствата. Разработването на нови продукти с помощта на нови решения изисква намиране на реални алтернативи, постигане на справедлив и сигурен баланс за всички.
Въведен през януари 2015 г. Регламентът за F-газовете има за цел да намали емисиите на F-газ в ЕС с две трети до 2030 г. в сравнение с нивата от 2014 г. През април 2022 г. Европейската комисия представи предложение за актуализиране на първоначалния регламент, обявявайки ключовата цел за Европа да въведе по-нататъшно постепенно намаляване от 2024 г. и пълна забрана на F-газовете от 2027 г. Докладът на Комитет ENVI на Европейския парламент е планиран да бъде приет по време на пленарното заседание на 29-30 март 2023 г. и ще представлява позиция за преговори с правителствата на ЕС относно окончателния вид на законодателството.
Можете да почетете прессъобщението на APPLiA тук
Съобщението на APPLiA България е достъпно тук