Поощряване на устойчивото потребление чрез правилен ремонт на продуктите

Дългоочакваната инициатива „Право на ремонт“, представена от Европейската комисия на 22.03.2023 г., е липсващата част от мозайката в последователната законодателна рамка за потребителите и производителите в стремежа на Европа да постигне целите на Зелената сделка. Според проучване на Евробарометър 77% от потребителите в ЕС предпочитат да ремонтират стоките си, отколкото...

Как забраната на флуорираните газове създава риск да обезсили Европа #DEPowerEU

23 март 2023 г., София – Термопомпите са в центъра на плана REPowerEU на Европейската комисия за премахване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива с цел разполагане на 60 милиона термопомпи до 2030 г. Предложените забрани за флуорираните газове (F-газ) не само биха застрашили целта на блока, но също...

Законодателните предложения на Индустриалния план на ЕС за Зелената сделка

В началото на м. февруари 2023 г. Европейската комисия публикува Индустриален план за Зелената сделка. Като част от този план се предвиждаха няколко законодателни предложения, които вече са факт. Запознайте се с всяко от тях, както и с прессъобщенията на APPLiA за тях. Закон за нулеви нетни емисии в промишлеността...

Ролята на критичните суровини за бъдещето на европейската индустрия

Стоманата, медта и алуминият представляват 50% от домакинските уреди, които имаме в нашите домове. За да посрещне увеличаващото се търсене и да намали въглеродния си отпечатък, секторът предприема пазарно ориентиран подход в осъществяването на кръговата икономика чрез постоянно подобряване на ресурсната ефективност на продуктите и висококачествено рециклиране и оползотворяване на...

Засилване на киберсигурността на продуктите в Европа

Киберсигурен микропроцесор не прави хладилника киберсигурен. Когато става въпрос за създаването на силна система за киберсигурност в Европа, стандартите трябва да отразяват действителното ниво на риск за киберсигурността на продукта като цяло, като се вземат предвид различните нива свързани рискове по изчерпателен начин. Това означава да се осигури киберсигурност на...

Продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти

ЕвропейскатаКомисия започна обществена консултация за новите продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти: New product priorities for Ecodesign for Sustainable Products (europa.eu) Понастоящем разглежданият проект за Регламент за екодизайн на устойчиви продукти е рамков и на негова база след приемането му ще бъдат изработени актове за специфични продуктови групи. Но...