Законодателните предложения на Индустриалния план на ЕС за Зелената сделка
Законодателните предложения на Индустриалния план на ЕС за Зелената сделка
В началото на м. февруари 2023 г. Европейската комисия публикува Индустриален план за Зелената сделка. Като част от този план се предвиждаха няколко законодателни предложения, които вече са факт. Запознайте се с всяко от тях, както и с прессъобщенията на APPLiA за тях.
Закон за нулеви нетни емисии в промишлеността (Net-Zero Industry Act)- Net-Zero Industry Act (europa.eu) + APPLiA Net Zero Industry Act’s clean tech list: are home appliances not clean enough?
Закон за критичните суровини (Critical Raw Materials Act)- European Critical Raw Materials Act (europa.eu) + APPLiA Critical Raw Materials Act’s blowing wind of protectionism over free trade
Реформа на структурата на пазарите на електроенергия- Reform of the EU electricity market design (europa.eu)+ APPLiA Electricity Market Design’s reform should scale up the role of energy smart appliances