Засилване на киберсигурността на продуктите в Европа

Киберсигурен микропроцесор не прави хладилника киберсигурен. Когато става въпрос за създаването на силна система за киберсигурност в Европа, стандартите трябва да отразяват действителното ниво на риск за киберсигурността на продукта като цяло, като се вземат предвид различните нива свързани рискове по изчерпателен начин. Това означава да се осигури киберсигурност на...