Забраната на F-газовете рискува да застраши целите на ЕС за климатична и енергийна сигурност
Забраната на F-газовете рискува да застраши целите на ЕС за климатична и енергийна сигурност
Флуорираните газове (F-Gases) са инструмент за функционирането на термопомпите, чието внедряване е ключово за отдалечаване от изкопаемите горива и постигане на декарбонизация.
С оглед на гласуването на комисията ENVI на Европейския парламент на 1 март 2023, долуподписаните индустрии подчертават, че забраната на всички флуорирани газове, без да се вземат предвид преобладаващите ползи, произтичащи от растежа на термопомпите и пените, би довело до непреднамерени екологични, социални, икономически и политически последици.
Нашите препоръки заедно с 12 индустриални асоциации, преди гласуването на комисията ENVI на Европейския парламент утре: Joint industry letter calling on ENVI Committee to reconsider ban on F-gas – APPLiA – Home Appliance Europe (applia-europe.eu)