Продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти

ЕвропейскатаКомисия започна обществена консултация за новите продуктови приоритети за екодизайн на устойчиви продукти: New product priorities for Ecodesign for Sustainable Products (europa.eu) Понастоящем разглежданият проект за Регламент за екодизайн на устойчиви продукти е рамков и на негова база след приемането му ще бъдат изработени актове за специфични продуктови групи. Но...

Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно

Предложените забрани за флуорираните газове рискуват да възпрепятстват целта на #REPowerEU да разположи 60 милиона термопомпи до 2030 г. Разширяването на употребата на термопомпи е ключът за намаляване на енергийната зависимост и отдалечаване от изкопаемите горива. Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно: S-A-F-E S-SAFE (безопасно): Естествените хладилни...