Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно
Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно
Предложените забрани за флуорираните газове рискуват да възпрепятстват целта на #REPowerEU да разположи 60 милиона термопомпи до 2030 г. Разширяването на употребата на термопомпи е ключът за намаляване на енергийната зависимост и отдалечаване от изкопаемите горива. Преминаването към естествени хладилни агенти трябва да бъде безопасно:
S-A-F-E
S-SAFE (безопасно): Естествените хладилни агенти са силно запалими и може да не са подходящи за всички видове продуктови приложения и сгради. Което повдига въпроса за безопасността на потребителите, но също и за безопасността на продукта по време на транспортирането, инсталирането, поддръжката и рециклирането.
A-AFFORDABLE (достъпно): Решенията трябва да са подходящи за джоба на потребителите, за да бъдат те в състояние да инвестират и да направят своя принос за декарбонизацията.
F-FEASIBLE (възможно): Алтернативите на хладилните агенти трябва да отговарят за спецификите на всички продукти. Трябва да се даде достатъчно време за адаптиране на производствените процеси.
E-ENERGY EFFICIENT(енергийно-ефективно): Продуктите трябва да продължат да изпълняват изискванията за екодизайн независимо от използвания хладилен агент. Независимо дали той е естествен или не.