Забраната на F-газовете рискува да застраши целите на ЕС за климатична и енергийна сигурност

Флуорираните газове (F-Gases) са инструмент за функционирането на термопомпите, чието внедряване е ключово за отдалечаване от изкопаемите горива и постигане на декарбонизация. С оглед на гласуването на комисията ENVI на Европейския парламент на 1 март 2023, долуподписаните индустрии подчертават, че забраната на всички флуорирани газове, без да се вземат предвид...