Забраната на F-газовете рискува да застраши целите на ЕС за климатична и енергийна сигурност

Флуорираните газове (F-Gases) са инструмент за функционирането на термопомпите, чието внедряване е ключово за отдалечаване от изкопаемите горива и постигане на декарбонизация. С оглед на гласуването на комисията ENVI на Европейския парламент на 1 март 2023, долуподписаните индустрии подчертават, че забраната на всички флуорирани газове, без да се вземат предвид...

Среща с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели относно Регламента за опаковките

На 17. 02.2023 г. APPLiA България и някои индустрии от сектора на храните и напитките в България се срещнаха с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели, за да обсъдят отражението на наскоро публикуваното Предложение за Регламент за опаковките върху индустрията. Теми като необходимостта от хармонизация, избягване на двойното регулиране, осигуряване на...

Право на ремонт или да ремонтираме правилно: #RepairItRight

На 22 март т.г. се очаква дългоочакваното предложение на Европейската комисия относно Правото на ремонт (Right To Repair). Разбира се,  предимство трябва да бъде дадено на ремонта като средство за привеждане на продукта в съответствие. Той е най-ресурсноефективният подход, възстановяващ функционалността на уреда и удължаващ неговия живот, без да е...

Как да изберем енергийно-ефективен домакински електроуред?

Енергийният етикет на Европейския съюз помага на потребителите да вземат информирано решение за най-устойчив енергийно-ефективен домакински електроуред. От м. март 2021 г. някои групи домакински електроуреди получиха нови енергийни етикети с цветна скала от A до G, където А представлява уредите с най-висока енергийна ефективност. Новата скала ще замени старата...

Индустрията разговаря с МОСВ относно Регламента за опаковките

На 08. 02.2023 г. представители на няколко браншови организации се срещнаха със заместник- министъра на околната среда и водите (МОСВ) г-жа Ренета Колева и експерти от ведомството, за да изложат първоначалните си позиции относно предложения от Европейската комисия Регламент за опаковките и отпадъците за опаковки. Срещата беше организирана и координирана...

Индустриален план на Зелената сделка

На 1.02.2023 Европейската комисия публикува Индустриалния план на Зелената сделка: The Green Deal Industrial Plan Той включва няколко стълба: Първи стълб: Прогнозируема и опростена регулаторна среда ЕК ще публикува няколко законодателни предложения: Закон за нулеви нетни емисии в промишлеността (Net-Zero Industry Act) за определяне на целите за нулев нетен промишлен капацитет...