ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ: Как да пестим енергия
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ: Как да пестим енергия
Проверете изолацията на тръбите
Вашият бойлер е уред с най-съвременна топлоизолация. Но какво ще кажете за изолацията на тръбите към него? Без изолация се губят калории и се чака дълго за топла вода от чешмата.
Избягвайте душове с твърде висок дебит
Дебитите се различават значително от глава до глава на душа, вариращи от 4 до повече от 20 литра за минута. Трябва да избягвате душове с твърде висок дебит, за да ограничите консумацията на  вода и енергия.
Почиствайте котления камък от вашия уред от време на време
В зависимост от качеството на водата, котленият камък може да се натрупа и да намали ефективността на вашия бойлер. Поради това е важно от време на време да почиствате котления камък от вашия уред.
Използвайте интелигентната функция, която анализира консумацията на топла вода
Все по-голям брой уреди са оборудвани с интелигентна функция, която анализира консумацията на топла вода.