ХЛАДИЛНИК: Как да пестим енергия
ХЛАДИЛНИК: Как да пестим енергия
Не оставяйте вратата на хладилника отворена.
Когато оставяте вратата на хладилника отворена, вътрешната температура се затопля и се изисква допълнителна енергия за изстудяване до идеалната температура след затваряне.
Опитайте се да държите хладилника пълен с продукти.
Когато отваряте вратата на празен хладилник, студеният въздух ще излезе като бъде заменен с въздуха със стайна температура. В пълния хладилник продуктите по-добре ще запазят  студения въздух, като ще се загуби само въздуха около тях.
След затварянето на вратата, хладилникът трябва да изстудява отново влезлия по-топъл въздух до необходимата температура. Нужна е повече енергия за изстудяване на по-голям обем въздух в празен хладилник отколкото при пълен хладилник.
Избягвайте поставянето на гореща храна в хладилника.
Когато поставяте гореща, или дори топла, порция храна в хладилника, това повишава цялостната температура в него. Това означава, че Вашият хладилник ще използва повече енергия, за да охлади до нужната температура. Затова изчакайте, докато храната достигне температурата на околната среда, преди да я приберете в хладилника.
Грижете се за Вашия хладилник и фризер.
Ако нямате хладилник с фризер с функция „no frost”, важно е да размразявате уреда от време на време. Размразяването не само ще Ви позволи да отваряте чекмеджетата по-лесно, но и ще осигури колкото е възможно по-ефективно функциониране на уреда, като ще Ви спести и от сметката за енергия.
Температурата е ключът.
За подходящо съхранение на храната, не е нужно да настройвате хладилника на по-студено от температура +4°C в отделенията за съхранение на прясна храна и -18°C в отделенията за замразяване.
Осигурете добра вентилация.
Без правилна вентилация, хладилният уред не може да охлажда, както трябва. Слабата вентилация ще наруши работата и ефективността на уреда и може да доведе до по-високо потребление на енергия.
Когато инсталирате нов хладилен уред, уверете се, че сте го поставили така, че нужният поток въздух да тече нормално без да затруднява вентилационните отвори и решетки.
Не поставяйте хладилния уред на директна слънчева светлина.
Енергийната консумация зависи от различни фактори, вкл. инсталацията и температурата на околната среда.
По-високата температура на околната среда може да повиши използваната енергия. Разликата в температурата между отделенията на хладилника и стаята пропуска топлината в уреда, като същевременно влияе върху температурата на кондензация, като по този начин намалява общата ефективност на системата за охлаждане.
Затова, не поставяйте хладилния уред на директна слънчева светлина или близо до печка, отоплителен уред или подобен източник на топлина.