Ефектите на CBAM и NZIA върху индустрията на домакинските уреди: Писмо на APPLiA България до Министъра на околната среда и водите

APPLiA България изпрати писмо до г-н Юлиян Попов, Министър на околната среда и водите, в което го запознава с коментарите си относно ефекта на два ключови акта на ЕС върху производителите на домакински електроуреди в България и ЕС. На 16 май 2023 г. в Официален вестник на ЕС беше публикуван...