Устойчиви домакински уреди: Част 4. Употреба и консумация
Устойчиви домакински уреди: Част 4. Употреба и консумация
Употребата и консумацията са четвъртата стъпка от жизнения цикъл на устойчивите домакински уреди.
Домакинските уреди имат решаващ принос за енергийната и ресурсна ефективност на обществото. Огромни подобрения в устойчивостта на домакинските уреди бяха постигнати, насочвайки потребителя към най-ефективния избор както по отношение на използване на енергия, така и на вода. Домакинствата разпознават уредите като средство за подобряване на качеството им на живот. Те пестят ток и вода и са незаменими помощници в домакинството, осигурявайки ни допълнително време за отдих, посвещаване на хобита, спорт, срещи с приятели…
Това показва и статистиката:
  • 100% семейства в Европа имат поне един хладилник
  • 90% семейства в Европа имат перални машини
  • 86% семейства в Европа имат кухненски уреди
  • 45% семейства в Европа имат миялна машина
Същевременно цяла нова гама от устойчиви алтернативи като модели „продукт като услуга“ и цифрови решения са в ход и могат да допринесат за по-добро качество на живот, иновативни работни места и надградени знания и умения. Тези устойчиви стоки, услуги и предприятия заедно с традиционния модел на продажба могат да допринесат за насърчаване на по-устойчиви модели на потребление.
През последните години станахме свидетели как преосмислянето на продуктовия дизайн и бизнес моделите може да доведе до значителни ползи както за потребителя, така и за производителите. Наистина, продуктът като услуга предлага изцяло нов подход.
Този иновативен метод се фокусира върху преминаването от продажба на уредите към предоставяне на професионални опции за лизинг или наем, които са базирани на предпочитанията на клиента. В резултат на това се позволява да се пестят повече пари чрез намаление на енергийните разходи, които са свързани с по-ефективен уред, генериращ по-ниски емисии на парникови газове.
Удълженият живот на продукта позволява по-добър резултат по отношение на разходите и приходите както за потребителя, който не трябва да поеме предварителни разходи за покупката, така и за производителя, който има най-добри познания за продукта и поддържа контрол върху уреда и неговите ресурси.