Устойчиви домакински уреди: Част 4. Употреба и консумация

Употребата и консумацията са четвъртата стъпка от жизнения цикъл на устойчивите домакински уреди. Домакинските уреди имат решаващ принос за енергийната и ресурсна ефективност на обществото. Огромни подобрения в устойчивостта на домакинските уреди бяха постигнати, насочвайки потребителя към най-ефективния избор както по отношение на използване на енергия, така и на вода....