Устойчиви домакински уреди: Част 2. Дизайн

Устойчиви домакински уреди: Част 2. Дизайн

Дизайнът е вторият етап в жизнения цикъл на домакинските уреди. Той е важен елемент от създаването на устойчиви домакински уреди.…
Устойчиви домакински уреди: Част 1. Суровини

Устойчиви домакински уреди: Част 1. Суровини

Устойчивостта започва от дома с устойчивите домакински уреди. Те подобряват начина ни на живот със своите иновативни и пестящи ресурсите…
Устойчива Коледа: сезонът, в който домакинските уреди блестят

Устойчива Коледа: сезонът, в който домакинските уреди блестят

Домакинските уреди искат Коледа да бъде всеки ден, тъй като това наистина е сезонът, в който те блестят. От поддържането…
Устойчивостта започва от дома: приносът на домакинските уреди

Устойчивостта започва от дома: приносът на домакинските уреди

Производителите на домакински електроуреди са посветени на кръговата икономика и ресурсната ефективност като  основополагащи фактори за устойчивото бъдеще, затова прилагат…